Celjski družinski zdravniki zamrznili odpovedi


Družinski zdravniki ZD Celje so do 1. junija zamrznili napovedano kolektivno odpoved, ki naj bi prvotno v veljavo stopila 1. maja. Če do takrat predlagani aneks k splošnemu dogovoru ne bo podpisan, bodo kolektivno odpoved tudi udejanjili.

Ministrstvo za zdravje in Zdravniška zbornica Slovenije sta sicer s predlaganim aneksom zadovoljila celjske družinske zdravnike, zato so kolektivno odpoved do podpisa tega aneksa tudi zamrznili.

 V primeru odpovedi celjskih zdravnikov Zdravstveni dom nima drugih rešitev 

Potem ko je 16 družinskih zdravnikov celjskega zdravstvenega doma pred časom napovedalo kolektivno odpoved, če pristojni ne bodo rešili problematike zaradi njihove preobramenjenosti in spremenili splošni dogovor, je bil danes na sestanku z vodstvom ZD Celje narejen prvi korak v smeri pozitivne rešitve situacije.

Po poročanju portala Siol.net naj bi se namreč na današnjem sestanku družinski zdravniki z vodstvom ZD Celje dogovorili o zamrznitvi napovedane kolektivne odpovedi, ki naj bi v veljavo stopila 1. maja. Zdravniki so namreč izkazali zadovoljstvo nad predstavljenim predlogom aneksa št. 1 k splošnemu dogovoru za leto 2019, ki ga je pripravilo ministrstvo in Zdravniška zbornica Slovenije. Zamrznitev naj bi veljala do 1. junija. Če do takrat predstavljeni aneks ne bo sprejet, bodo zdravniki udejanjili napovedano kolektivno odpoved.

Ministrstvo naj bi sicer v aneksu naposled ugodilo glavni zahtevi zdravnikov po sprejemu 1.895 glavarinskih količnikov kot merilu za zgornjo mejo opredeljevanja zavarovanih oseb, pri čemer nobena zavarovana oseba ne ostane brez osebnega izbranega zdravnika. Strinjajo se torej z dejstvom, da obstoječih pacientov ne bodo izpisovali in bodo zanje skrbeli še naprej.