Celju odobrena evropska sredstva za severno vezno cesto z infrastrukturo za pešce in kolesarje


grafika_severna-vezna-cesta_1-0_pregledna-situacija

Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o podpori za projekt »Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce«.

Za izvedbo projekta v vrednosti 1,65 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 429.000,00 evrov. Ob tem bo Republika Slovenija prispevala nekaj manj kot 76.000 evrov, ostali denar pa je Mestna občina Celje zagotovila v občinskih proračunih za leti 2020 in 2021.

severna-vezna-cesta-2

V okviru projekta bo zgrajena nova povezovalna cesta med naselji Nova vas in Ostrožno, ki bo omogočila vzpostavitev javnega potniškega prometa in razbremenila motoriziran promet v bližnjih stanovanjskih naseljih. Projekt zajema izgradnjo 493,5 metra dolge severne vezne ceste, preureditev 212,3 metra dolge obstoječe Ceste na Ostrožno in izgradnjo krožišča. Cilj projekta je vzpostavitev manjkajoče cestne infrastrukture z dodatnimi infrastrukturni ukrepi trajnostne mobilnosti. Po trasi obeh odsekov je predvidena tudi ureditev pripadajoče infrastrukture za kolesarje in pešce, vzpostavitev mestnega potniškega prometa z dvema avtobusnima postajališčema, postavitev urbane opreme in promocijskih tabel, ureditev javne razsvetljave, namenjene pešcem in kolesarjem ter zasaditev območja z drevesi.

Projekt je ocenjen na 1.650.112.21 evrov in bo zaključen do poletja 2021.

Na tem območju je predvidena tudi izgradnja stanovanjske soseske DN 10, zato je ustrezna prometna infrastruktura še toliko bolj pomembna. Priprave na gradnjo novega Dečkovega naselja – DN10 so, zaradi poseka starega hrasta, sicer že dvignile veliko prahu med občani.

severna-vezna-cesta-1