Je početje direktorice Splošne bolnišnice Celje v korist ustanove, ki jo vodi ali klinike Dvorec Lanovž?

16. 12. 2018 21:34

Marca letos se je v Splošni bolnišnici Celje (SBC) pokvaril v tistem obdobju njihov edini magnetnoresonančni tomograf.

Takrat sveže postavljena direktorica Margareta Guček Zakošek je hitro ukrepala in sklenila pogodbo z zasebno kliniko Dvorec Lanovž. Ta je za njih opravila 77 magnetnih resonanc pri bolnikih, ki so bili v Splošni bolnišnici Celje naročeni v teh štirih dneh, ko je zaradi okvare zastala diagnostika.

In tukaj so se stvari začele zapletati. Guček Zakoškova namreč namerava z Dvorcem Lanovž skleniti novo pogodbo za opravljanje nekaterih raziskav, čeprav ima radiološki oddelek SBC vso potrebno opremo in dovolj strokovnega kadra za izvajanje tovrstnih storitev, čakalne vrste pa so se zmanjšale na približno mesec dni.

Posledično se je pri nekaterih poznavalcih pojavil sum, ali je namera direktorice SB Celje dejansko v korist ustanove, kjer ki jo vodi, ali pa nemara ne gre za pomoč privatni kliniki, ki bi se ji zaradi krajšanja čakalnih vrst lahko zmanjšalo število samoplačniških pacientov.

Splošna bolnišnica Celje (SBC) je marca, zaradi okvare takrat edinega aparata za opravljanje magnetne resonance, po hitrem postopku sklenila pogodbo z zasebno kliniko brez koncesije, Dvorcem Lanovž. Lanovž je prevzel 77 pacientov, ki bi morali biti v času okvare obravnavani v SBC ter na njih opravil dogovorjene preiskave.

Gre za zasebno kliniko brez koncesije, ki je sicer bila uradno odprta maja letos, torej nekoliko kasneje, kot so bile opravljene omenjene storitve. (z otvoritve, na kateri je bila prisotna tudi Guček Zakoškova, smo poročali tudi na Celje.info).  Te so bile storitve plačane iz javne blagajne, pri čemer je Splošna bolnišnica Celje denar od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pokoristila, kot da bi storitve opravljala sama. SBC je nato s tem denarjem plačala Dvorcu Lanovž, pri čemer pa naj bi SBC ostalo še 15 % sredstev, ki jih sicer za to storitev nameni ZZZS.

Zakaj bi SB Celje preiskave preusmerjala v konkurenčni zasebni zavod?

Toda, če je bil ta premostitveni manever Splošne bolnišnice Celje še nekako sprejemljiv, saj naj bi bil tudi v korist bolnikov, pa za nekatere ni sprejemljiva namera direktorice Guček Zakoškove, da z zasebno kliniko Dvorec Lanovž podpiše novo pogodbo za opravljanje storitev MR in CT, ki so ene izmed bolj dobičkonosnih.

Obstaja namreč bojazen, da bi tovrstno poslovanje povzročilo čedalje večje odtekanje pacientov iz bolnišnice, posledično tudi upad prilivov, specialisti pa bi lahko prav tako ostali brez strokovnega izpopolnjevanja z obravnavo najzahtevnejših primerov bolnikov, ki bi lahko po tej pogodbi končali na obravnavi v Lanovžu. Dolgoročno bi torej to lahko pripeljalo do stagnacije radiološkega oddelka celjske bolnišnice.

Nekateri opozarjajo tudi, da bi se tovrstna praksa lahko razširila tudi v ostale slovenske bolnišnice. S tem pa, ko bi se nenadzorovano začele sklepati pogodbe s čistimi zasebniki brez koncesij, bi se pod vprašaj postavila smiselnost koncesij, predvsem pa bi lahko takšno postopanje ogrozilo vzdržnost javne zdravstvene blagajne ter nivo storitev javnih bolnišnic.

Svet zavoda bolnišnice je zato zahteval, da se v pogodbo doda določilo, da se tovrstno sodelovanje vzpostavi samo v izrednih primerih, kot je bil marčevski, ko se je v SBC pokvaril takrat edini magnetnoresonančni tomograf. S tem, da bi bila pogodba sklenjena samo za izredne razmere, se strinja tudi strokovni direktor Franci Vindišar.

Na bojazni Guček Zakoškova odgovarja, da gre zgolj za zagotovitev vzvoda, ki bi bolnišnico reševal v primeru okvare aparata. K pogodbi pa naj bi bil sklenjen tudi aneks, ki bi omejeval število preiskav (maksimalno 80), ki se lahko letno naredijo pri zasebnikih.

Kot navajajo Finance, SBC v pogodbi navaja naslednje razloge za izvajanje zdravstvenih bolnišničnih storitev po tretji osebi (storitve: MR toraksa, MR dojk, MR srca, CT dentalni, CT LSH in denzitometrija, CT kolonografija ter CTA srca in koronark):

  • če Splošna bolnišnica Celje začasno iz različnih razlogov posamezne storitve ne more opravljati sama,
  • če sama še ne opravlja teh storitev,
  • zaradi skrajševanja čakalnih vrst.

Določila pogodbe torej dopuščajo kar nekaj manevrskega prostora.

Za koristi bolnikov ali urejanje posla zasebniku?

Pri podpisovanju nove pogodbe Splošne bolnišnice Celje z zasebno kliniko Dvorec Lanovž, ki naj bi poleg magnetnoresonančnih preiskav za SBC opravljala tudi nekatere druge storitve, pa se pojavljajo še dodatna vprašanja.

sbc-investicija
Oktobrska otvoritev novih aparatur v SBC

Konec oktobra so namreč v SBC dobili najnovejšo opremo za magnetno resonanco s čimer so v bolnišnici rešili problem manjka v opremi. Nekateri navajajo, da naj bi se v SB Celje soočali z manjkom kadra, a po naših virih ni toliko problem v ljudeh kot v plačilu za njihovo delo med vikendi, ko aparata za magnetno resonanco prav tako delujeta.

Ob tem so zanimivo dejstvo izpostavili v Financah. Splošna bolnišnica Celje je namreč kljub domnevnemu kadrovskemu manjku dala soglasje kar trem njenim zdravnikom radiologom in petim radiološkim inženirjem, da lahko pogodbeno delajo še v Dvorcu Lanovž. Guček Zakoškova je za Delo o danem soglasju omenjenim zdravnikom povedala: “Nimamo pravice, da jim ne bi dali soglasja, potem ko pri nas opravijo osem ur in še dodatno delo. Nujno bi potrebovali možnost, da z našimi zdravniki sklepamo podjemne pogodbe. Že tako večino odčitkov magnetov opravijo zunanji sodelavci.”

Kljub vsemu se trenutno v Splošni bolnišnici Celje za magnetno resonanco s hitrimi napotnicami čaka zgolj od 23 do 32 dni, zato so se pojavili še dodatni očitki, češ da Splošna bolnišnica Celje z novo pogodbo zgolj ureja posle zasebniku, ki mu verjetno upada pritok samoplačniških pacientov, ki niso več pripravljeni plačati 200 do 500 evrov za magnetno resonanco, saj je čakalna vrsta za sedaj kvalitetno javno storitev v Celju postala zelo kratka.

Na dvome o zakonitosti in upravičenosti podpisovanja tovrstnih pogodb z zasebnikom brez koncesije se direktorica SBC v pojasnilo sklicuje na 53.c člen Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki naj bi bil pravna podlaga za ta posel. Na drugi strani pa Ministrstvo za zdravje, ki je pripravilo zakon, nima izoblikovanega mnenja, kako le tega tolmačiti v takšnem primeru.

Vprašanje so zato posredovali svojim pravnikom, ki bodo izdelali pravno mnenje glede omenjenega primera, na podlagi tega pa se bo tudi ZZZS odločal o (ne)uvedbi nadzora nad poslovanjem SBC.

Splošna bolnišnica Celje sicer v zadnjih šestih mesecih ni več sodelovala z Dvorcem Lanovž.

B. S., R. Č.

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
159 queries in 1,967 seconds.