Mestni svetniki sprejeli sklep za razrešitev Glorjane Veber, direktorice Celjskega mladinskega centra


Svet mestne občine Celje je v torek sprejel sklep, da se začne postopek razrešitve Glorjane Veber, direktorice Celjskega mladinskega centra. Svetniki so namreč  z 29 glasovi za in enim proti glasovali za postopek razrešitve Glorijane Veber z mesta direktorice Mladinskega centra Celje.

Revizija poslovanja Celjskega mladinskega centra pokazala številne nepravilnost

O nepravilnostih v poslovanju Celjskega mladinskega centra se je začelo govoriti že s koncem lanskega leta.
O nepravilnostih v poslovanju Celjskega mladinskega centra se je začelo govoriti že s koncem lanskega leta.

O nepravilnostih v poslovanju Celjskega mladinskega centra, ki ga vodi direktorica Glorjana Veber, se je začelo govoriti že s koncem lanskega leta. Dvome je še dodatno podžgalo zadnje revizijsko poročilo, ki prikazuje številne nepravilnosti v delovanju javnega zavoda.

Številke niso spodbudne. Še vedno se ugiba, kam je izginilo 10.ooo evrov iz blagajne Celjskega mladinskega centra, revizija pa kaže, da so v zavodu nenamensko porabili 91.000 evrov. Izkazalo naj bi se, da je letno poročilo Celjskega mladinskega centra polno nepravilnosti, saj naj bi po poročanju Dela imel na koncu lanskega leta na računu 32.771 evrov, za 64.308 evrov terjatev do kupcev in 67.933 evrov obveznosti do dobaviteljev.

»Gre za eklatantne in hude kršitve vsakega normalnega, etičnega in strokovnega poslovodenja, nepravilno in neresnično prikazovanje odhodkov in prihodkov, najemanje posojil brez zakonske podlage, za netransparentno in nepravilno blagajniško poslovanje,« je bil na seji kritičen Gregor Gregorin iz svetniške skupice SMC.

Revizijsko poročilo naj bi namreč razkrilo tudi nepravilno in neresnično prikazovanje prihodkov in odhodkov, nepravilno blagajniško poslovanje, neustrezna notranja kontrola, nepravilno poslovanje z gotovino itd.

Celjski mestni svetniki začeli s postopkom razrešitve direktorice

Glorjana Veber, direktorica Celjskega mladinskega centra.
Glorjana Veber, direktorica Celjskega mladinskega centra.

Zaradi zgoraj zapisanega so celjski mestni svetniki na zadnji seji glasovali za postopek razrešitve Glorijane Veber z mesta direktorice Mladinskega centra Celje.

Damir Ivančič, predsednik sveta zavoda, je ob tem poudaril: »Za slabo poslovanje je odgovoren samo direktor javnega zavoda in nihče drug,« pri čemer je tudi sam predlagal razrešitev Vebrove.

»Pomembno se mi zdi tudi, kako je poročilo nastalo in kako so ti podatki predstavljeni in interpretirani,« je Vebrova dodala v svoj zagovor, saj naj bi šele 19. februarja izvedela, da njen zavod posluje negativno. Kljub temu pa svetnikov ni prepričala. Glede na nepravilnosti je sicer izredno skeptična o korektnosti dela računovodskega servisa, ki je spravil Celjski mladinski center v rdeče številke , sama pa se ne čuti krive in ne namerava odstopiti. Celjska podžupanja Darja Turk je pripomnila, da je Vebrova edina odgovorna oseba v delovanju zavoda.

Sedaj ima zadnjo besedo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo ugotavljala, ali so vsi omenjeni podatki dovolj utemeljeni, da Vebrovo kot organ ustanovitelja razreši.

polovicka_celje_klik1