Minister za kmetijstvo se je mudil v Savinjski dolini (foto)


Ministerza kmetijstvo dr. Jože Podgoršek je danes obiskal Savinjsko regijo. V okviru obiska se je sestal z vodstvom občine Polzela in Žalec, obiskal kmetiji Flis in Čretnik, ter se srečal s predstavniki Razvojne agencije Savinja ter Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

Obisk v Savinjski regiji je minister začel na Polzeli, kjer se je srečal z vodstvom občine. Pogovor je tekel o razvoju kmetijstva v Spodnji Savinjski dolini in samooskrbi. Ministru so predstavniki občine in lokalnih kmetov predstavili težave, s katerimi se trenutno soočajo. Izpostavili so predvsem problematiko območij z omejenimi dejavniki in višanje cen surovin. Minister je izpostavil, da je potrebno slovensko kmetijstvo v prihodnje peljati v smeri, da lahko pomagamo čim več kmetijam ter podpiramo slovenske proizvode, dotaknil pa se je tudi višanja cen na trgu.

»Zavedamo se te velike težave pri visokih cenah energije in repro materiala. Iz tega zornega kota nameravamo do konca tega meseca izplačati tudi celotno akontacijo neposrednih plačil, kar je čez 100 milijonov evrov. Doslej so kmetijska gospodarstva iz tega naslova že prejela preko 70 milijonov evrov. Samo ministrstvo pa ne more vplivati na cenovno politiko, lahko pa pomagamo in bomo zagotovo veliko sredstev vlagali tudi v novem programskem obdobju za povezovanje in sodelovanje, kar pomeni, da želimo izboljšati tudi položaj kmeta in povečati njegovo pogajalsko izhodišče v verigi preskrbe s hrano,« je dejal minister.

Obiskal tudi kmetiji Flis in Čretnik

Minister je obisk nadaljeval na kmetiji Flis, ki je usmerjena v pridelavo mleka. V hlevu imajo 80 krav molznic črnobele pasme, letno pa pridelajo okoli 700.000 litrov mleka, ki ga prodajo v mlekarno. Konec leta 2007 so kmetijo tudi posodobili z robotom za molžo krav. Na kmetiji približno 50 odstotkov pridelanega mleka predelajo v različne mlečne izdelke, ki jih prodajajo v svoji trgovini.

Popoldanski del obiska je začel s srečanjem s predstavniki občine Žalec, Razvojne agencije Savinja ter Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Tema srečanja je bilo zaključevanje EU projekta Biothop, v katerem se preizkuša biorazgradljiva hmeljska vrvica. Na sestanku je minister poudaril, da so se hmeljarji v preteklem letu zelo izkazali. Izpostavil je lanska neurja, ki so močno prizadela tudi hmeljišča, ki pa so bila na srečo skoraj v popolnosti zavarovana, zato hmeljarji posebnih zahtev po sredstvih za sanacijo niso imeli. Ob tem je izpostavil, da je ministrstvo sofinanciralo investicije, kot so mreže in oporni stebri.

Minister je terenski obisk zaključil na kmetiji Čretnik. Gre za sodobno kmetija, ki veliko pozornosti namenja dobrobit živali. S pomočjo sredstev Programa razvoja podeželja so zgradili hleva za krave molznice, gnojišča, jame za gnojnico in strojne lope ter kupili fleksibilni rezervoarj za gnojevko.