MO Celje zavrača očitke o nezakonitosti pri izdelavi projektne dokumentacije za viseči most

19. 12. 2019 07:00

Na torkovi redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje, na kateri sta bila soglasno sprejeta proračuna MOC za leti 2020 in 2021, se je razprava ponovno razvnela pri proračunski postavki, ki predvideva sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za viseči most med Miklavškim hribom in Starim gradom.

Mestna občina Celje je bila ob tem deležna tudi očitkov o nezakonitosti postopkov pri izdelavi projektne dokumentacije, kar pa na občini zavračajo.

Pred potrditvijo proračuna je namreč mestni svetnik Matija Kovač ponovno, kot že ob prvem brenju proračuna, opozorili na postavko, ki predvideva sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za viseči most med Miklavškim hribom in Starim gradomZmotilo ga je predvsem to, da so v proračun vključena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, medtem ko celoten projekt izgradnje visečega mostu ni zajet v proračunu oz. načrtu razvojnih programov (NRP), poleg tega pa za izgradnjo še ni pridobljenega gradbenega dovoljenja. Kovač je ob tem izrazil tudi prepričanje o nezakonitosti izvedbe javnega razpisa za izdelavo projektne dokumentacije.

MO Celje očitke o nezakonitosti zavrača kot neutemeljene

Na Kovačeve trditve o nezakonitosti so se v pisni izjavi odzvali na Mestni občini Celje. Zapisali so, da trditve svetnika Levice Matije Kovača na seji Mestnega sveta Mestne občine Celje, da je MOC ravnala nezakonito, ker za izdelavo projektne dokumentacije za viseči most ni razpisala javnega natečaja, zavračajo kot neutemeljene.

»Na Mestni občini Celje nismo kršili Zakona o javnem naročanju, saj projektnega natečaja nismo bili dolžni izvajati« so zapisali in v nadaljevanju podali podrobno pojasnilo, ki ga v nadaljevanju objavljamo v celoti.

V skladu s 3. odstavkom 100. čl. ZJN-3 (Zakon o javnem naročanju) mora naročnik izvesti projektni natečaj za projektiranje objektov za šport, rekreacijo in prosti čas, če ocenjena vrednost presega 500.000 EUR oziroma drugih objektov, če njihova vrednost presega 2,5 mio EUR.

Pri visečem mostu gre za premostitveni objekt, katerega investicijska vrednost ne presega 2,5 mio EUR. V idejni zasnovi je bila njegova vrednost ocenjena na dobrih 1,9 mio EUR, medtem ko je bila vrednost spremljajoče infrastrukture ocenjena na dobrih 900.000 evrov (pešpoti, parkirišča, javne sanitarije, urbana oprema, javna razsvetljava …). Občina kot naročnik bi torej bila po Zakonu o javnem naročanju dolžna objaviti projektni natečaj, če bi ocenjena vrednost mostu  presegala 2,5 mio EUR.

Mestna občina Celje je z naročilom idejne zasnove projekta visečega mostu želela preveriti prostor in pridobiti projektne pogoje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Z izdajo projektnih pogojev pristojnih služb smo dobili vhodne podatke za nadaljnje projektiranje. Le ti izkazujejo, da ne bo mogoče izvesti vseh rešitev, ki so prikazane v idejni zasnovi. Ocena vrednosti investicije, ki je prikazana v idejni zasnovi, je torej zgolj izhodiščna, brez uskladitve s projektnimi pogoji in ne izkazuje dejanske vrednosti. Glede na navedeno strokovne službe na Mestni občini Celje utemeljeno pričakujejo, da vrednost investicije mostu ne bo dosegla vrednosti, pri kateri bi po Zakonu o javnem naročanju morali izvesti projektni natečaj.

Postopek javnega naročila za izbiro izvajalca DGD dokumentacije (Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja)   in PZI  dokumentacije (Projekt za izvedbo) je v zaključni fazi.  Na podlagi teh dokumentacij bo mogoče izdelati natančno projektantsko oceno vrednosti investicije (mostu), ki pa bo, kot smo že zapisali, zagotovo nižja od 2.5 mio EUR. Ko bo vrednost projekta natančno ocenjena, bomo sprejeli odločitev glede načina financiranja. Verjamemo, da bo projekt iz ekonomskega vidika zanimiv tudi za zunanje vlagatelje.

foto: dokumentacija MOC

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
144 queries in 0,937 seconds.