Mestni svet MO Celje soglasno sprejel proračuna za leti 2020 in 2021


Mestni svet Mestne občine Celje je na današnji seji mestnega sveta v drugi obravnavi soglasno sprejel proračuna za leti 2020 in 2021, ki sta zelo investicijsko naravnana.

V proračunu za leto 2020 znašajo skupni prihodki 66.710.021 evrov, kar znaša 2,0 odstotka več od skupnih prihodkov, predvidenih za to leto v prvi obravnavi. Odhodki so predvideni v višini 74.107.715 evrov, kar prav tako predstavlja 2,0 odstotno povišanje v primerjavi s proračunom, sprejetim novembra v prvem branju. V proračunu za leto 2021 so spremembe v primerjavi s prvim branjem še nižje. Skupni prihodki znašajo 60.849.196 evrov, kar znaša 0.2 odstotka več kot v prvem branju, odhodki pa so predvideni v višini 63.993.549 evrov, kar je za 0.2 odstotka manj kot v prvem branju.

Spremembe so vezane predvsem na uskladitev proračunskih postavk z dinamiko izvajanja projektov v tekočem letu in drugimi aktualnimi potrebami. Občinske strokovne službe so v okviru finančnih možnosti poskušale upoštevati tudi predloge, ki so jih v času obravnave proračunov prejele od mestnih svetnikov, mestnih četrti ter krajevnih skupnosti ter svetniških skupin. Vseh predlogov v okviru razpoložljivih sredstev proračuna žal ni bilo mogoče vključiti.

Občina predvideva začetek ali dokončanje številnih večjih projektov

V sklopu proračunov za leti 2020 in 2021 je tako predviden začetek oziroma dokončanje nekaterih večjih projektov. Med drugim dokončanje sanacije in obnove Knežjega dvorca, ki predstavlja pomemben objekt kulturne dediščine v Celju. Prav tako naj bi se v naslednjem letu pričela izgradnja obsežnejšega kanalizacijskega omrežja v severovzhodnem delu Celja, ki bo sofinancirana pretežno z evropskimi nepovratnimi sredstvi. Že naslednje leto se bo začela izgradnja več kot 22 km kolesarskih povezav oz. stez v MO Celje, vključno s kolesarsko povezavo z občino Laško in ostalimi sosednjimi občinami. Prav tako je predvidena širitev sistemov Celebus in KolesCE, dokončanje P&R pri železniški postaji,…

Med večjimi projekti, ki jih občina namerava realizirati naslednje leto je tudi izgradnja prizidka k Osnovni šoli Hudinja v vrednosti slabih dveh milijonov evrov, izgradnja krožišč na Partizanski, Kidričevi in Ljubljanski cesti, medtem ko bo gradnja krožišča na Glaziji kmalu končano.

Do konca finančne perspektive leta 2021 je predvideno tudi dokončanje gradnje novega Dečkovega naselja. Na tem območju se trenutno ureja komunalna infrastruktura, kmalu pa naj bi se tudi začela gradnja naselja. Vrednost naložbe je ocenjena na 13,5 mio evrov. Več kot tretjino bo sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj, dober milijon pa bo primaknila tudi Republika Slovenija. Več o tem smo pisali tukaj.

Viseči most še vedno buri duhove

Pred potrditvijo proračuna je svetnik Matija Kovač ponovno opozorili na postavko, ki predvideva sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za viseči most med Miklavškim hribom in Starim gradomZmotilo ga je predvsem to, da so v proračun vključena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, medtem ko celoten projekt izgradnje visečega mostu ni zajet v proračunu oz. načrtu razvojnih programov (NRP), poleg tega pa za izgradnjo še ni pridobljenega gradbenega dovoljenja. Kovač je ob tem izrazil tudi prepričanje, da je MOC ravnala nezakonito, ker za izdelavo projektne dokumentacije za viseči most ni razpisala javnega natečaja.

Svetnikom je bilo obrazloženo, da se z izdelavo projektne dokumentacije ustvarja zgolj podlago za izgradnjo visečega mostu. Občina s tem namreč pridobi dokumentacijo, ki je pripravljena za prijavo na razpise za pridobitev finančnih sredstev za izvedbo projekta. Ker pa še ni znano kdo bo projekt financiral, vključevanje postavke za izvedbo celotnega projekta v proračun ne bi bila smiselna. Nikjer namreč ne piše, da bo most financirala MO Celje. Vroča debata glede tega se je sicer razvnela že na seji ob prvem branju proračunov 2020 in 2021. Kovač je sicer ob glasovanju oba proračuna podprl.

V mestnem svetu prisegla nova svetnica

Zaradi smrti mestnega svetnika s Celjske županove liste Sandija Severja je bila za preostanek mandata na njegovo svetniško mesto imenovana Saša Kundih, ki je bila pred tem članica nadzornega odbora Mestne občine Celje.

Mestni svetniki so za mesto direktorja Javnega zavoda Tehno parka Celje potrdili imenovanje Andreje Erjavec.

Celotno sejo si lahko ogledate v spodnjem posnetku:

foto: zaslonska slika TV Celje