MOC v leto 2021 z velikimi investicijskimi načrti. Najprej gradnja prizidka k OŠ Hudinja

07. 01. 2021 06:21

Mestno občino Celjetudi v leto 2021 vstopa z velikimi investicijskimi načrti. Že prve dni letošnjega leta je občina prejela odločbo Eko Sklada, ki Celju zagotavlja skoraj 300 tisoč evrov nepovratnih finančnih sredstev, s pomočjo katerih bodo postavili 12 novih postaj za izposojo koles ter sistem KolesCE razširili po mestnih četrteh in krajevnih skupnosti.

Že v tem mesecu se bo tudi začela dolgo pričakovana gradnja prizidka k OŠ Hudinja. Podjetje Remont, d. d. je bilo tako te dni že uvedeno v delo. Po pogodbi, ki jo je Mestna občina Celje s podjetjem podpisala decembra lani, bo gradnja prizidka stala nekaj manj kot 1,7 milijona evrov.

Mestna občina Celje je s projektom ‘Izgradnja prizidka k OŠ Hudinja – okoljsko manj obremenjujoča gradnja’ že kandidirali za pridobitev sredstev Eko sklada, prijavili pa se bodo tudi na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. Nov prizidek k OŠ Hudinja, ki bo zagotavljal kvalitetne pogoje za vzgojno-izobraževalno delo in odpravil veliko prostorsko stisko, naj bi bil končan do konca letošnjega leta. Na OŠ Hudinja je bil sicer pred približno dvajsetimi leti poleg nove telovadnice zgrajen tudi prizidek s tremi učilnicami in kabineti, a je šola z leti ponovno postala pretesna, saj je število otrok še naprej naraščalo, spreminjal pa se je tudi način poučevanja v šolah. OŠ Hudinja bo tako sedaj na severovzhodni strani šole dobila 12 metrov širok in 38 metrov dolg prizidek. Projekt bi se sicer moral izvesti že lani vendar je načrte prekrižala epidemija in z njo povezani ukrepi, ki so vplivali tudi na finančne tokove občinskega proračuna.

Projekti, ki bodo zaznamovali leto 2021 v Celju
Zdravstvo

Letošnje leto bo zaznamovalo nekaj velikih projektov, ki bodo pomembno vplivali na podobo mesta, način življenja in dela. Predvidoma v marcu bo končana obnova stavbe na Gregorčičevi ulici 6, v katero bo Zdravstveni dom Celje premestil nekatere storitve oziroma dejavnosti. Pridobil bo kar 2500 kvadratnih metrov novih površin in s tem rešil problem velike prostorske stiske, s katero se srečuje že več let. Skupna vrednost investicije znaša okoli 3,4 milijona eurov. Mestna občina Celje bo prispevala 1,2 milijona, že pred obnovo pa je odkupila nekatere poslovne in stanovanjske prostore v zgradbi in s tem uredila lastništvo na celotnem objektu.

Trajnostna mobilnost

Letos se bo nadaljevalo tudi urejanje mreže kolesarskih povezav. Tako je predvideno, da bo imela Mestna občina Celje do konca leta 44 na novo urejenih odsekov kolesarskih povezav v skupni dolžini 30 kilometrov, ki bodo z že zgrajeno kolesarsko infrastrukturo omogočali varno, udobno in prijetno kolesarjenje. Občina upa, da bo s tem občane spodbudila k postopni spremembi potovalnih navad in se v službo ali po opravkih namesto z avtom odpravili s kolesom.

Stanovanja

Predvidoma v mesecu juniju naj bi MOC skupaj z Nepremičninami Celje namenu predala prva dva bloka v novi stanovanjski soseski v Dečkovem naselju. Ključe novih javnih najemnih stanovanj bo takrat dobilo 50 upravičencev. Istočasno naj bi bila končana tudi tamkajšnja garažna hiša. Gradnja 16,5 milijonov eurov vredne stanovanjske soseske s 142 stanovanji v šestih stanovanjskih blokih in garažno hišo poteka v skladu s predvidenim terminskim načrtom, tako da naj bi bili ostali štirje stanovanjski bloki zgrajeni do junija 2022. Čeprav ima Mestna občina Celje največje število javnih najemnih stanovanj na prebivalca v državi, je projekt zaradi vse večjih potreb po tovrstnih stanovanjih zelo pomemben. V Celju je bilo na zadnjem javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj uspešnih 490 upravičencev oz. skupaj z njihovimi družinskimi člani nekaj več kot tisoč Celjanov. Med njimi je največ mladih ter mlajša srednja generacija z družinami, ki predstavlja motor razvoja družbe.

Okolje

Za mesto izjemno pomemben projekt bo tudi izgradnja manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja. Gre za skupni projekt Mestne občine Celje, Občine Štore in Občine Vojnik, ki je ocenjen na dobrih 11 milijonov eurov in bo sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter državnega proračuna. Samo v Mestni občini Celje bo na severno – vzhodnem delu zgrajenih 15,4 kilometra kanalizacijskega omrežja, na katerega se bosta priključila 402 objekta ter 12 črpališč. S projektom bo doseženo, da se bo odpadna voda, ki se zdaj na nekaterih območjih iz pretočnih greznic nekontrolirano izliva v podtalnico in bližnje jarke oziroma vodotoke, po priključitvi na kanalizacijsko omrežje čistila v čistilni napravi Celje ali čistilni napravi Škofja vas.

Kulturna dediščina

Na Mestni občini Celje si želijo tudi, da bi bil še v zdajšnji, do leta 2023 podaljšani finančni perspektivi, objavljeni razpis za obnovo kulturne dediščine, na katerega bi lahko prijavili 4. fazo projekta Celovita prenova Knežjega dvora (severni gotski del z zunanjo ureditvijo). To znamenito zgradbo, ki je v 14. in 15. stoletju služila kot rezidenca Celjskih grofov, pozneje Celjskih knezov, na jbi se obnovilo v historičnem stilu. Investicijska dokumentacija je že pripravljena, pridobljeno pa je tudi že pravnomočno gradbeno dovoljenje. Obnova naj bi stala več kot osem milijonov evrov.

Pomoč gospodarstvu ob epidemiji

“Epidemija novega koronavirusa, ki je spremenila naš način življenja in dela ter močno zarezala v vse pore družbenega, kulturnega in gospodarskega življenja, žal ne pojenja. Mestna občina Celje bo tako kot lani tudi letos po najboljših močeh pomagala tistim, ki jih kriza je in jih še bo prizadela. Še najprej bomo skrbeli za najranljivejše skupine, zagotavljali nujno varstvo otrok, otroke oskrbovali s toplimi obroki in v skladu z zmožnostmi in državnimi ukrepi pomagali podjetnikom, obrtnikom in samozaposlenim. Zavedamo se, da zaradi epidemije prizadeti gospodarski subjekti potrebujejo čim prejšnjo pomoč, zato smo v letu 2020  v dogovoru s FURS zagotovili, da so se odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) izdajale kasneje, in sicer tako, da se je plačilni rok iztekel v času po zaključku prvega vala epidemije. V drugi polovici leta 2020 smo v okviru vsakoletnega javnega razpisa za spodbujanje gospodarstva vnesli tudi nov ukrep, ki je predstavljal pomoč gospodarskim subjektom, ki so bili prizadeti zaradi epidemije. Tudi za leto 2021 načrtujemo, da bomo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavimo tako v Uradnem listu RS kot tudi na naši spletni strani, že v prvi polovici leta lahko podelili sredstva, ki bodo namenjena gospodarskim subjektom, katerih dejavnosti so bile zaradi ukrepov za obvladovanje epidemije delno ali v celoti ustavljene,” pa ob koncu za spodbuden začetek leta še obljubljajo na Mestni občini Celje.

Foto: MOC

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
158 queries in 1,220 seconds.