Na Glaziji ob gradnji krožišča dodaten krak navezave na Ipavčevo ulico


Na trikrakem križišču na Glaziji, ki povezuje Ljubljansko cesto z Garažno hišo Glazija in Splošno bolnišnico Celje, so se pred nekaj dnevi začela gradbena dela za krožišče, ki bo predvidoma zgrajeno do konca leta.

Ljubljanska cesta predstavlja glavno zahodno mestno vpadnico iz smeri Žalca in je prometno zelo obremenjena, zato bo izvajanje gradbenih in cestnih del na Glaziji izjemno zahtevno, promet pa bo v času delne zapore oviran.

glazija_zemljevid_geopedia_2013Z Mestne občine Celje, ki je na javnem razpisu za izvajalca del izbralo podjetje VOC, ki bo vse skupaj predvidoma opravilo za 290 tisočakov, vse udeležence v prometu, še posebej dijake bližnjih šolskih centrov, prosijo, naj dosledno upoštevajo cestno prometno signalizacijo. Dijakom obenem predlagajo, naj se glede na zmožnosti izogibajo gradbišču in se v šolo oziroma iz nje odpravijo po sosednjih ulicah.

Prihodnji teden bo izvajalec gradbenih del iz obstoječega krožišča pri uvozu za garažno hišo Glazija izvedel še dodatni krak navezave na Ipavčevo ulico, ki bo razbremenil omenjeno območje in omogočil boljšo pretočnost v fazi izvajanja del.

Novo krožišče na Glaziji bo predvidoma bistveno prispevalo k večji pretočnosti in umiritvi prometa na Ljubljanski cesti. Dolgoročno bo zelo pomembno tudi zaradi načrtovane širitve garažne hiše in ureditve izvoza za reševalna vozila Zdravstvenega doma Celje.

*na prvi sliki vizualizacija krožišča, kot bi naj bilo videti po končanju del; na drugi sliki prometna skica širšega območja Glazije, foto: Geopedia