Nova aplikacija GURS: preverite, koliko država po novem vrednoti vašo nepremičnino


Geodetska uprava Republike Slovenije je poskusno zagnala novo aplikacijo za vrednostenje nepremičnin. Na njej lahko preveriti, kakšne vrednosti za vašo nepremičnino veljajo od 1. januarja 2019. Pripombe na vrednosti lahko na občine posredujete do 15. novebra 2019.

Novo vrednost nepremičnine preverite TUKAJ (klik).

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) je aktivirala novo spletno aplikacijo, kjer lahko preverite kakšne so nove vrednosti vaših nepremičnin. Te je GURS oblikoval na podlagi podatkov, ki so jih lastniki nepremičnin morali posredovati v lanskem letu.

Lastniki lahko sedaj preko spleta preverijo kakšna je nova vrednost nepremičnin z dne 1. januarja 2019. Vrednosti nepremičnin še niso dokončne.

Mesec in pol časa, da oddate pripombe

Lastniki nepremičnin lahko na podlagi podatkov v novi aplikaciji do 15. novembra na svoji občini vložijo pripombe. Na občinah se bodo do popravkov opredelili in jih posredovali Gursu v obdelavo. Gurs jih bo pregledal in prilagodil modele ter predlagal vladi, da modele sprejme do marca 2020.

Sistem množičnega vrednotenja je bil prenovljen z novim zakonom, ki je začel veljati januarja lani. Zakon določneje opredeljuje sistem vrednotenja, ki bo v prihodnosti služil za potrebe obdavčenja. Nepremičninski davek naj zaenkrat, po zagotovilih vlade, še ne bi bil uveden. Koliko davka boste odšteli za svojo nepremičnino, ko bo davek uveden, lahko preverite TUKAJ (klik za kalkulator).