Občina Žalec kupila celoten kompleks Hotela Žalec. To so njeni načrti …


Hotel v Žalcu, ki je bil doslej v lasti družine Lamovšek, bo odkupila Občina Žalec. Čeprav se ta scenarij še pred nedavnim ni niti omenjal kot kakšna od realnih možnosti, so na občini hitro sprejeli odločitev, da bodo kupili celoten kompleks. Ta, poleg hotela zgrajenega leta 1980, zajema tudi sosednji objekt že nekaj časa zaprtega casinoja, zemljišče med hotelom in kulturnim domom, dobro polovico vseh tamkajšnjih parkirišč ter pešpot, ki vodi do trgovsko-gostinskih objektov. Občina je za celotno nepremičnino odštela okoli 1,8 mio evrov proračunskih sredstev.

S tem so preprečili nakup interesentom, ki bi lahko po odkupu občutno spremenil ta del mesta.

Občina bi lahko z nakupom med drugim rešila prostorske stiske Medobčinske knjižnice Žalec, Glasbene šole Risto Savin, mladinskega centra, Razvojne agencije Savinja, podjetniškega inkubatorja, itd..

Na podlagi trenutnih ocen naj bi celotna naložba v revitalizacijo kompleksa stala okoli 4,8 mio evrov.

Občina Žalec se je za nakup odločila predvsem zaradi zaščite interesa občine, mesta in prebivalcev Žalca. Niso namreč želeli, da ga kupi nekdo s tujim kapitalom in na tem mestu morda naredi samski dom ali ima dejavnost, ki Žalcu ne bi bila povšeči. “Za nas je bila ključna informacija, da je lahko hotel neke vrste samski dom oziroma priložnost za namestitev delavcev in njihovih družin iz drugih držav, ki jih delodajalci iz bližnje in širše okolice zaposlujejo. Poleg tega pa hotel predstavlja strateško lokacijo našega mesta in občine, kjer lahko dobijo prostore številni javni zavodi,” so nam povedali na žalski občini.

Prav tako bi lahko nastala težava z več kot polovico tamkajšnjih parkirišč, ki bi bili last novega lastnika ter so ključni predvsem ob prireditvah in dogodkih v bližnjem kulturnem domu, pa tudi za obiskovalce bližnjega poslovno-trgovskega sklopa objektov. Tudi uporaba pešpoti, ki vodi od hotela do trgovskega centra, ter zemljišča, preko katerega je urejen dostop do kulturnega doma, bi ob morebitni samovolji novega lastnika lahko predstavljala dodatno težavo.

Na podlagi naštetega ter z zavedanjem ohranjanja dobrobita mesta Žalec in njega prebivalcev, so nakup enotno podprle tudi vse svetniške skupine mestnega sveta. Občina je zato uveljavila predkupno pravico ter z rebalansom proračuna, brez dodatnih najemov posojil, zagotovila sredstva za nakup. Za celoten kompleks je odštela 1,8 mio evrov.

Nakup bo rešil marsikatero stisko žalskih javnih zavodov

Kot pravijo na občini, želijo z nakupom zagotoviti tudi ustrezne prostore za javne zavode, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Žalec. Pri tem imajo v mislih predvsem mladinski center, ki že vrsto let gostuje v le nekaj metrov oddaljeni hiši, za odkup katere pa lastnik hiše od občine zahteva previsoko kupnino. V novem kompleksu bo nove prostore morda našla tudi Medobčinska knjižnica Žalec, ki trenutno ne dosega osnovnih normativov glede površin, zaradi česar so na občini v preteklosti že razmišljali o gradnji prizidka knjižnici, ki bi si ga nato delili z Mladinskim centrom Žalec. Poleg tega bi lahko v novem kompleksu dodatne kapacitete pridobili še Glasbena šola Risto Savin Žalec, podjetniški inkubator, Razvojna agencija Savinja, itd..

V načrtih občine je tudi ohranitev dela nastanitvenih kapacitet hotela s kavarno in restavracijo. Ob tem nas je zanimalo, ali bo občina morebiti skušala ohraniti tudi igralniško dejavnost. Kot so povedali, je sedanji lastnik izgubil koncesijo za igralnico, iz katere je odstranil tudi vso opremo. “Občina bo predvidoma konec marca 2022 poravnala kupnino in prevzela hotel. Do takrat bo določen začasni upravljavec iz področja javnega sektorja,” so pojasnili.

V vsakem primeru pa na Občini Žalec zagotavljajo, da bodo nove vsebine hotelskega kompleksa zagotovo prinesle tudi nekaj kvalitetnih in trajnih zaposlitev.

V kolikšnem času namerava občina dokončati celoten kompleks?

Naslednji korak žalske občine je, kot pojasnjujejo, sklic vseh deležnikov, od strokovnjakov do morebitnih uporabnikov, s katerimi bodo podrobno preučili možnosti, ki jim jih ponuja nova pridobitev. Na podlagi tega pa bo nato narejen podrobnejši načrt vsebin, ki bi jih vdahnili kompleksu. Realizacija celotnega projekta naj bi po trenutnih ocenah znašala okoli 4,8 mio evrov, na občini pa resno računajo tudi na evropska sredstva. Obenem z zadovoljstvom sprejemajo tudi pozitiven odziv in ponujeno pomoč domačih podjetnikov.

In kaj pravijo na Občini Žalec, kdaj bi lahko kompleks zaživel v popolnosti? “Določene vsebine bodo zaživele takoj po prevzemu lastništva (op. p. meseca marca prihodnjega leta 2022), druge postopoma, saj se bomo prijavljali na različne razpise. Pomembno je, da delujemo postopoma in dovolj preudarno. Ko smo spomladi leta 2014 dobili EURO JACKPOT smo dali sredstva za eno leto vezati, s tem smo jih še oplemenitili in bolj racionalno uporabili. Zato verjamemo, da bomo naredili najboljše za Žalec,” pojasnjujejo ob koncu.

B.S.