Odprto Celje zaradi izločitve list vložilo ustavno pritožbo

02. 11. 2018 12:44

V začetku tedna je celjska Občinska volilna komisija, potem ko ji je pritrdilo tudi celjsko upravno sodišče, še uradno zavrnila liste Odprto Celje za vse tri celjske volilne enote, potrdila pa je le njihovega županskega kandidata Sandija Sendelbaha.

VSI URADNO POTRJENI KANDIDATI IN LISTE OBČIN SAVINJSKE REGIJE (klik)

Liste Odprtega Celja so bile zavrnjene zaradi napačne rabe imena, popravili pa ga niso niti po pozivu Občinske volilne komisije, zaradi česar so bile njihove liste izključene iz volilne tekme. Sandi Sendelbah je takrat pojasnil, da so pri imenu “Odprto Celje” vztrajali zato, ker so zavoljo prepoznavnosti želeli imeti na listi poleg imena predlagatelja tudi logotip. Ta se namreč v primeru, da bi bil predlagatelj Franc Pusar in skupina volivcev za Odprto Celje, nebi smel uporabiti. Dodal je, da so vztrajali tudi zato, ker so bili zavedeni s strani Občinske volilne komisije. Ta je med drugim na spletni strani MO Celje nekaj časa celo navajala obe različici.

ovk-celje
Napačne navedbe tudi na spletni strani MO Celje

Odprto Celje je zaradi nestrinjanja z izločitvijo na ustavno sodišče podalo ustavno pritožbo, saj da sta jim celjska OVK in upravno sodišče posegla v ustavno varovano volilno pravico. Dodajajo, da so bili v postopku zavedeni, poleg tega pa izpostavljajo nekatere občine (Šentjur, Šoštanj,…) v katerih kandidature vložene na enak način (torej neskladno z zakonom) v preteklosti niso bile zavrnjene.

sentjur-lv-2014
Primer Šentjurja iz leta 2014, kjer sta uporabljeni dve različici (Marko Diaci ter Županova lista – Gibanje za občino Šentjur)

Pojasnila, ki jih je na novinarski konferenci podalo Odprto Celje:

  • V zvezi z našimi kandidaturami za Mestni svet, obstaja pravilno vložena lista kandidatk in kandidatov, o kateri se OVK in sodišče nista izjasnila,
  • OVK je sama ustvarila zmedo s svojo javno kontradiktorno objavo predlagateljev na spletni strani v času, ko nam je poslala poziv za odpravo formalnih pomanjkljivosti (slika zgoraj).
  • Sodišče se do naših argumentov in storjene napake OVK, ki nas je zavedla in je vplivala na našo odločitev, ni opredelilo.
  • Od OVK smo prejeli enoten poziv za dve različni kandidaturi, ki pa sta se med seboj razlikovali, in to brez pojasnil, kaj bi naj bilo narobe pri eni in kaj pri drugi, zato smo razumeli, kot da moramo le poenotiti poimenovanje predlagatelja.
  • volilni_listic
    Šentjurska glasovnica iz leta 2014

    Iz državnega portala MJU je razvidno, da so OVK v nekaterih drugih občinah v državi (Šoštanj, Šentjur in druge) nestrankarskim kandidatom oz. listam tudi uradno dopustile uporabo njihovih neformalnih prepoznavnih nazivov za ime predlagatelja. Celjska OVK in za njo še sodišče pa sta nam zgolj zaradi spornega imena predlagatelja odvzela kar celotno pravico do sodelovanja na letošnjih lokalnih volitvah, posredno pa volivkam in volivcem tudi njihov volilni glas.

  • Neenake obravnave s strani celjske OVK in sodišča smo deležni tudi glede zavrnitve uporabe našega logotipa na volilnih glasovnicah. OVK v drugih občinah namreč to omogočajo tudi nestrankarskim kandidatom oz. listam. Poleg tega nas je OVK tudi v tej zadevi zavajala, saj je našima predstavniku in kandidatu dvakrat ustno zagotovila, da bosta naš logotip in ime Odprto Celje na volilnih glasovnicah.

Kaj pravi zakon: Vsak volivec lahko da podporo s podpisom samo enemu kandidatu ali predlogu kandidatov, ki se volijo po večinskem načelu, ali samo eni listi kandidatov. Vsaka skupina volivcev lahko v posamezni volilni enoti določi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Kadar je predlagatelj kandidature skupina volivcev, se kot ime predlagatelja navede ime in priimek enega izmed teh volivcev z dodatkom »in skupina volivcev«. Ime predlagatelja se šteje tudi za ime liste, če volivci niso določili drugega imena liste. Kandidaturi je potrebno priložiti soglasje kandidata in obrazec – sporočilo o organizatorju volilne kampanje.

dame-izbirajo-polsi-klik

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
180 queries in 0,734 seconds.