Mestni svet bo spoštoval odločitev sodišča glede pritožbe Odprtega Celja


Mestni svet Mestne občine Celje se je včeraj sestal na 3. redni seji. Večino časa so namenili prvemu branju proračuna, ki je bil med svetniki dobro sprejet, dotaknili pa so se tudi nekaterih drugih tem. Tako je župan Bojan Šrot še pred začetkom seje obrazložil stališče Mestnega sveta do odločitve upravnega sodišča v zvezi s pritožbo Odprtega Celja.

Upravno sodišče je pred dnevi odločilo, da mora Mestni svet Mestne občine Celje (MS MOC) ponovno odločati o pritožbi Odprtega Celja na poročilo volilne komisije o izidu lokalnih volitev. Odprto Celje je v pritožbi namreč izpodbijalo rezultate volitev zaradi domnevno nezakonite porabe proračunskega denarja za namen reklamiranja županskega kandidata Bojana Šrota preko mestnega glasila pred volitvami.

Ker je mestni svet Odprtemu Celju poslal le obvestilo o zavrnitvi pritožbe, to pa ni vsebovalo tudi obvezne sestavine upravne odločbe – uvod, izrek in obrazložitev – mora pritožbo obravnavati še enkrat.

Župan Bojan Šrot je še pred začetkom seje potrdil, da so dobili dve sodbi upravnega sodišča, ki je odločilo da mora mestni svet ponovno glasovati o pritožbah Odprtega Celja glede poročila volilne komisije o rezultatu volitev. Zagotovil je, da bo Mestni svet to naredil v zakonskih rokih ter da bodo odločitve sodišča spoštovali. Svetniki sicer tega vprašanja včeraj niso obravnavali.

Delo pa še poroča, da se bo Odprto Celje poleg tega, da želi zaradi domnevne nezakonite promocije Šrota dokazati, da so bile volitve nepoštene, do konca januarja zaradi zavrnitve kandidatnih list pritožilo na Evropsko sodišče za človekove pravice.

Gibanje občanov Odprto Celje je bilo prejšnji teden preregistrirano v društvo.

Včerajšnja redna seja je bila sicer večinoma namenjena prvemu branju proračuna MOC, ki je zelo investicijsko naravnan in v primerjavi z leti poprej rekordno visok. Med svetniki je bil proračun po večini sprejet z odobravanjem. Predstavljenih je bilo tudi nekaj predlogov popravkov proračuna. Ti se bodo obravnavali in morebiti dodali v proračun, ki bo nato šel v drugo branje.

Na včerajšnji seji so bili prisotni tudi prebivalci Delavske ulice, ki se že dolgo časa borijo z nevzdržnimi bivanskimi razmerami zaradi hrupa, ki ga povzroča Emo Orodjarna, glede česar je MOC pred časom opozorila tudi varuhinja človekovih pravic. S svetniki so prebivalci Delavske delili svoje tegobe, Mestni svet pa je nato del seje namenil tudi obravnavi te problematiki. Več o tem kmalu…