V Celju bodo posadili še 200 dreves za izpolnitev obljube “980”


Drevesa so pljuča mesta, so zelene oaze v urbanem okolju, ki jih nujno potrebujemo za dobro počutje in ugodnejšo klimo. Nudijo zatočišče ter v mestna okolja prinašajo svežino in občutek, da nismo preveč oddaljeni od narave.

Prednost mesta Celje je, da stoji v neposredni bližini gozda, dreves pa ne primanjkuje tudi v samem mestu in njegovem obrobju. Mestna občina Celje se je namreč zavezala izzivu »Trees in Cities Challenge«, v katerem je obljubila, da bo o konca leta 2024 posadila 980 novih dreves.

Letos so v spomladanskem času ob svetovnem dnevu Zemlje (22. april) v sodelovanju z javnim podjetjem Zelenice in nekaterimi drugimi partnerji na različnih lokacijah zasadili 55 dreves. Na podlagi analize pregledov dreves bo nato pripravljen načrt še za jesensko sajenje, ko je predvidena zasaditev še dodatnih 200 dreves. Tako bodo izpolnili zavezo in jo celo še nekoliko presegli, saj bo skupno število dreves jeseni okoli 1000.

“Kot mesto smo se zavezali tudi k trajnostnemu upravljanju mestnih gozdov in zelenih površin z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja, izboljšanja javnega zdravja in blaginje ter krepitve odpornosti na podnebne spremembe. Zavedamo se pomembnosti dreves za življenje ljudi ter smo eno redkih mest, ki ima v lasti toliko gozda – kar 350 hektarjev,” so zapisali na MO Celje.

S zavezo »Trees in Cities Challenge« na občini želijo ohraniti in zaščititi mestne gozdove za naše občane in prihodnje generacije, spodbujati ljudi k sodelovanju pri ustvarjanju novih mestnih zelenih površin, povečati preživetje mestnih dreves z sistematičnim vzdrževanjem ter zmanjšati temperaturo v mestu med poletnimi meseci.

Izziv Drevesa v mestih je pobuda Urada za gospodarstvo Združenih narodov za Evropo (UNECE) in spodbuja župane, da se formalno zavežejo, da bodo posadili določeno število dreves v svojem mestu ter okrepili trajnostno upravljanje mestnih in obmestnih dreves ter gozdov. Izziv ponuja tudi mednarodno platformo za izmenjavo dobrih praks in izkušenj na področju mestnega gozdarstva.