Velik odziv Celjanov na javno predstavitev protipoplavnih ukrepov (video)


Sinoči je v nabito polni dvorani Narodnega doma Celje potekala javna predstavitev protipoplavnih ukrepov, ki se izvajajo na območju Celja v okviru prve faze kohezijskega projekta zagotavljanja poplavne varnosti na porečju Savinje. Projekt so predstavili Uroš Nunčič iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Branko Skutnik (Hidrosvet d.o.o.), Radovan Romih (RC Planiranje d.o.o.), Bojan Šrot (župan MO Celje), Bojan Berlot (Projekt d.o.o.), Mag. Peter Gabrijelčič (Arhitektura d.o.o.).

Projekt je seveda za mesto Celje in za njegove prebivalce velikega pomena. Zato sta se investitor projekta Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Mestna občina Celje odločila, da ob pričetku večjih gradbenih del projekt in protipoplavne ukrepe predstavita zainteresirani javnosti. Na obsežni predstavitvi, ki je potekala v dveh delih, več kot tri ure, so v prvem delu o protipoplavnih ukrepih, njihovem pomenu, pričakovanih rezultatih ter spremembah, ki jih bodo v prostor prinesli, spregovorili predstavniki ministrstva, občine in izvajalcev, v drugem delu pa so odgovarjali tudi na številna vprašanja ter prisluhnili mnenjem obiskovalcev.

Včerajšnja predstavitev je bila prva v seriji podobnih dogodkov, ki jih investitor načrtuje v času izvajanja projekta, poleg Celja, kjer bodo v prihodnjih mesecih pripravili tudi manjše predstavitve po nekaterih krajevnih skupnostih oz. mestnih četrtih, pa bodo javne predstavitve, s katerimi želi investitor projekta vzpostaviti komunikacijo z vsemi zainteresiranimi javnostmi in jim predstaviti projekt, potekale tudi v Lučah in Laškem.

Predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Mestne občine Celje ter izvajalcev.

Z začetkom pomladi se bo na območju Celja in Luč začela glavnina gradbenih del za zagotovitev poplavne varnosti najbolj ogroženih urbanih območij ob Savinji in njenih pritokih, ki bodo do jeseni 2014 potekala v okviru prve faze celovitega projekta zagotavljanja poplavne varnosti na porečju Savinje. Cilj kar 45,5 milijonov evrov vrednega projekta, za katerega je 85 % sredstev iz Kohezijskega sklada zagotovila Evropska unija, je zmanjšati poplavno ogroženost najbolj ogroženih poseljenih območij ob Savinji in njenih pritokih na območju Celja, Vojnika, Laškega in Luč. Prva dela so se sicer začela že spomladi 2012 in se do konca leta v Laškem tudi skoraj v celoti končala, zdaj pa se začenja višek gradbenih del tudi v Celju in Lučah.

Glavnina del prve faze projekta se bo sicer izvajala na območju Celja in Vojnika, dela pa bodo zajela tako Savinjo kot njene pritoke. Urejeni bodo številni nasipi, zidovi in mostne konstrukcije ter izvedeni ukrepi za zaledne vode, na pritokih Savinje pa bo zgrajenih tudi 5 novih suhih zadrževalnikov. Skladno s terminskim planom projekta so bile za celjski in luški del projekta v zadnjih mesecih aktivnosti usmerjene predvsem v pripravo projektne dokumentacije, pridobivanje potrebnih dovoljenj in soglasij ter dogovori z lastniki zemljišč, vzporedno pa so na določenih odsekih Savinje in njenih pritokov tudi v Celju že potekala nekatera dela. Tako se je med drugim v okviru protipoplavnih ukrepov že izvedla betonska konstrukcija nadomestnega mostu čez Koprivnico na cesti na Ostrožno, prvega od petih mostov, ki jih bo na območju Celja zaradi hidravlične neustreznosti potrebno zamenjati z novimi konstrukcijami.

Župan MOC Bojan Šrot je v nagovoru izpostavil navdušenje nad številno udeležbo Celjanov in okoličanov.

Trenutno potekajo tudi že dela na Savinji, tako na odseku dolvodno od Celja kot tudi na odseku ob starem mestu, kjer se trenutno izvaja sanacija dveh obstoječih mehkih jezov. Že v maju pa se bodo predvidoma začela tudi dela za zamenjavo Splavarske brvi.

Ker je investitor prepričan, da je seznanjenost javnosti s projektom zelo pomembna, so pripravili tudi posebno informativno zloženko, ki so jo v začetku tedna prejela vsa gospodinjstva na območju izvajanja ukrepov – torej v Celju, Laškem, Lučah in Vojniku – delovati pa je začela tudi posebna spletna stran www.porecje-savinje.si, kjer je moč najti podrobnejše informacije o projektu ter spremljati tudi potek aktivnosti, ki v njegovem okviru potekajo.

Projekt ‘Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi’ je sicer sploh prvi slovenski kohezijski projekt celovitega urejanja poplavne problematike katerega od porečij slovenskih rek in eden večjih slovenskih projektov okoljske infrastrukture, ki jih je finančno podprla Evropska unija. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Zmanjšanje škodljivega delovanja voda.

Obiskovalci so na koncu postavljali številna vprašanja.

V drugem delu so obiskovalci postavljali številna vprašanja, na katera so odgovarjali predstavniki projekta. Videti je bilo, da so Celjani odlično seznanjeni s predstavljenimi zadevami in so se iz preteklih poplav marsikaj naučili. Zanimivo je dejstvo, da se niso usmerili zgolj na Celje in okolico, temveč tudi na Savinjo višje in nižje od Celja.

V spodnjih video posnetkih lahko prisluhnete nagovoru župana MOC Bojana Šrota, pred kamero pa smo povabili tudi Uroša Nunčiča iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

v/t/f: eH

Vir: Dialog Company