Vila v centru mesta bo spremenjena v oskrbovana stanovanja

24. 02. 2020 14:05

Propadajoča vila na Vodnikovi ulici v Celju bo po dolgih letih propadanja dobila novo podobo. Podjetje Nepremičnine Celje d.o.o. bo namreč stavbo preuredilo v oskrbovana stanovanja.

Zeleno luč projektu je na 11. redni seji dal tudi Mestni svet Mestne občine Celje, ki je s sprejetjem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta starega mestnega jedra Celje omogočil gradnjo prizidka in preureditev vile v oskrbovana stanovanja.

Investitor projekta je podjetje Nepremičnine Celje d.o.o.. To bo vilo na Vodnikovi 14, ki že leta sameva in propada, preuredilo v oskrbovana stanovanja. V sklopu projekta je načrtovana rekonstrukcija stavbe, gradnja novega prizidka na severnem delu ter dvig kolenčnega zidu stavbe zaradi boljšega izkoristka podstrešnega prostora. Prav tako bo na novo urejena okolica stavbe, kar zajema umestitev večjega deleža zelenih površin, izboljšava sistema pešpoti z zasaditvijo drevoredov, ureditev mirujočega prometa z dovozi in intervencijami ter ureditev zbirnih odjemnih mest za komunalne odpadke.

Kot so nam pojasnili v podjetju Nepremičnine Celje je v skladu s projektno nalogo na objektu predvidenih od 10 do 12 stanovanj. “Ker gre za oskrbovana stanovanja bodo ta grajena skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,” pojasnjujejo v podjetju, kjer pa podatkov o natančni strukturi in lastnostih stanovanj zaenkrat še ne morejo posredovati, saj bo le to predmet izvedenega javnega natečaja za izbor najboljše arhitekturne rešitve.

Oskrbovana stanovanja do leta 2022

V podjetju Nepremičnine Celje nameravajo še letos izvesti javno naročilo za izbor najustreznejše arhitekturne rešitve za oskrbovana stanovanja na Vodnikovi ulici 14. Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena za prvo polovico leta 2021, nakar sledi pričetek gradbenih del in zaključek projekta v letu 2022.

Trenutna ocenjena vrednost projekta je 1.120.000 evrov. Natančna vrednost projekta pa bo podana na podlagi projektantske ocene v fazi izdelave projektne dokumentacije. Projekt bo družba Nepremičnine Celje financirala z lastnimi sredstvi.

Odlok predvideva ureditev celotnega kareja 7

Omenjeni odlok je tudi podlaga za ureditev parkirišč in parkovnih površin v sklopu celotnega kareja 7. Ta zajema parkirne in parkovne površine, ki so namenjene stanovalcem Miklošičeve in Gregorčičeve ulice, uporabljal pa jih bo tudi Zdravstveni dom Celje, ki na Gregorčičevi ureja nove prostore. Načrtovana je tudi ureditev izvoza/uvoza iz/na parkirno-parkovne površine.

Celjska “Naša mala klinika” bo končno zaživela

Mestni svet Mestne občine Celje je na 11. redni seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija.

B.S.

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
175 queries in 1,174 seconds.