V Celju več kot 500 prosilcev za stanovanja, ob ministrovem obisku o rešitvah za stanovanjski fond


Včeraj se je na delovnem obisku v Celju mudil minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki mu je družbo delal državni sekretar Klemen Ploštajner.

Minister Simon Maljevac in župan Matija Kovač; foot: MOC

Osrednja tema pogovorov je bila gradnja stanovanj in upravljanje obstoječega fonda. Kljub nedavni vselitvi uporabnikov v stanovanjsko sosesko Dečkovo naselje – DN 10, je v Celju trenutno na seznamu več kot 500 upravičencev za stanovanje, Mestna občina Celje pa upravlja s fondom 2014 javnih najemnih stanovanj

V svoji izjavi je župan Matija Kovač med drugim dejal: “Govorili smo o problematikah vezanih na strukturo cene pri oddajanju neprofitnih stanovanj, predvsem starejšem stanovanjskem fondu, kjer izračunana cena ne pokriva nujnih vzdrževalnih stroškov. Ministru smo predstavili potrebe po zagotavljanju dodatnih stanovanjskih kapacitet in opozorili, da za občino in javno podjetje Nepremičnine glede na pravkar zaključen velik projekt spodbude v obliki posojil niso zadosten ukrep za zagon nadaljnjih večjih investicij, ampak iščemo možnosti sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi.”

Aktualnosti v zvezi neprofitnimi in oskrbovanimi stanovanji

Trenutno na Vodnikovi ulici v Celju poteka investicija v objekt z 12 oskrbovanimi stanovanji. Na Kajuhovi ulici preučujejo možnost gradnje dodatnih oskrbovanih stanovanj, MOC pa ima na razpolago še dve lokaciji za večstanovanjsko neprofitno gradnjo.

Prav tako si želijo možnosti vlaganja v stare stavbe v mestnem jedru, kakor tudi, da bi bili s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije partner pri iskanju ustreznih zemljišč in urejanju prostorskih aktov.