Začela se je gradnja novega mostu čez Koprivnico


Mestna občina Celje bo na Cesti v Lokrovec zgradila nov most čez Koprivnico, saj je obstoječi preozek in v slabem stanju, poleg tega stoji prenizko nad vodotokom.

Nov most bo protipoplavno ustrezen in bo višinsko prilagojen načrtovani severni vezni cesti. Omogočal bo najhitrejši dostop preko severne vezne ceste do uvoza za stanovanjsko sosesko Dečkovo naselje – DN 10.

Že pred nekaj leti je sicer nov most v sklopu protipoplavnih ukrepov na tem mestu nameravalo zgraditi Ministrstvo za okolje in prostorv. Kasneje je mionistrstvo zaradi okrnjenih finančnih sredstev od svoje namere odstopilo.

Gradnja severne vezne ceste se je začela pred dnevi, priprave na gradnjo novega Dečkovega naselja pa pred mesecem dni.

Most čez Koprivnico bo gradilo podjetje Nivo Eko, ki je bilo za izvajalca izbrano, kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu Mestne občine Celje. Izvajalec je bil v delo že uveden. Gradbena dela mora zaključiti v štirih mesecih, pogodbena vrednost del pa znaša 275.598,29 evrov.

Javno podjetje VO-KA Celje je vodovod že prestavilo v sklopu predhodnih del. Zaradi rušitve starega mostu in gradnje novega pa je predvidena popolna zapora prometa, o kateri bodo občani pravočasno obveščeni. Obvozi bo ustrezno označen tako za vozila kot za pešce.

svc-most-dn10-min
Območje gradnje novega mostu, severne vezne ceste in Dečkovega naselja DN 10 (klik na sliko za povečavo)