Abanka mora celjskima vlagateljema vrniti 2 milijona evrov


Vlagateljski par iz Celja je dobil sodno bitko proti Abanki. Ta jima mora povrniti več milijon evrov, ki sta jih leta 2007 naložila v nakup podrejenih obveznic Banke Celje, a sta bila leta 2014 razlaščena na podlagi odločbe Banke Slovenije.

V zadnjih letih je sicer proti Banki Slovenije in domačim bankam tožbe vložilo že več kot 500 razlaščenih imetnikov podrejenih obveznic. Sodišča so te sodbe po večini prekinila oz. zavrgla. To je prva pravnomočna sodba, ki je razlaščenemu kupcu obveznic prinesla tako glavnico kot obresti.

Abanka mora celjskima vlagateljema vrniti vso vplačano glavnico skupaj z obrestmi za podrejene obveznice Banke Celje, ki sta jih kupila nakar sta bila, kot mnogi drugi lastniki tovrstnih obveznic, razlaščena. Odločitev je podalo Višje sodišče v Celju, ki je potrdilo predhodno sodbo okrožnega sodišča, piše portal MMC. Gre za prvo tovrstno pravnomočno sodbo v korist kupcev podrejenih obveznic, ki so bili z izrednimi ukrepi Banke Slovenije razlaščeni v sanaciji bank v letih 2013 in 2014.

V Banki Celje je bilo skupaj izbrisanih za 92 milijonov evrov podrejenih obveznic, v Abanki, s katero se je nato združila, pa za 120 milijonov evrov.

Vlagatelja sta po poročanju portala Siol leta 2007 kot fizični osebi kupila za 1,1 mio evrov podrejenih obveznic Banke Celje, ki se je leta 2015 združila z Abanko. Leta 2014, torej še pred združitvijo obeh bank, sta bila celjska vlagatelja, kakor tudi ostali lastniki podrejenih obveznic, na podlagi odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih v Banki Celje razlaščena.

Vlagatelja sta v tožbi banki očitala, da ju ni podučila o vseh lastnostih posla in tveganjih, povezanih s podrejenimi obveznicami. V tožbi sklicevala na primer sanacije nizozemske banke SNS Reaal, kjer so bili lastniki podrejenih obveznic prav tako razlaščeni, a je banka nato priznala napako in nepoučene vlagatelje poplačala, še pišejo na MMC.

Abanka mora celjskima vlagateljema povrniti celotno naložbo v podrejene obveznice skupaj z obrestmi. Skupaj naj bi po informacijah portala siol prejela okrog 2 mio evrov.

Na vrhovno sodišče naj bi sicer bil v zvezi s sodbo, domnevno s strani Abanke, že vložen predlog za dopustitev revizije, o čemer pa se še ni odločalo.