Celje: nadaljevanje del v starem mestnem jedru v najboljšem primeru sredi septembra


Mestna občina Celje je konec minulega tedna odpovedala pogodbo za izvedbo projekta Obnova dela starega mestnega jedra v Celju z družbo Ceste mostovi Celje, in sicer zaradi insolventnosti in nezmožnosti zagotavljanja normalnega poteka del v starem mestnem jedru.

Kot je danes za novinarje povedal pooblaščenec župana mag. Marko Zidanšek, se je Mestna občina Celje za ta korak odločila, ker ne želi ogroziti investicije, ki je vezana tudi na evropska sredstva.

Trenutno so dela v približno 20-dnevnem zaostanku, vrednost do sedaj opravljenih del pa je cca 500.000 evrov. Mestna občina Celje je že sprožila postopek za unovčenje bančne garancije, evropska sredstva pa niso ogrožena.

Mag. Zidanšek je povedal tudi, da Mestna občina Celje obžaluje težave podjetja CM Celje in posledično odpoved pogodbe, vendar mora, tudi glede na to, da je projekt vezan na evropska sredstva, ravnati odgovorno. Pooblaščenec je izrazil upanje, da bo prisilna poravnava podjetja CM Celje uspešna.

Predvidoma bo že v tem tednu objavljen nov javni razpis za izvajalca del v starem mestnem jedru Celja in v najboljšem primeru bi lahko z deli nadaljevali že v sredini septembra.