Cinkarna Celje močno presegla načrtovan dobiček, v naslednjem letu so napovedi slabše


Cinkarna Celje je v letošnjih prvih devetih mesecih ustvarila 188,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za tretjino več kot v istem lanskem obdobju. Čisti dobiček je dosegel 39,5 milijona evrov in je za polovico večji kot lani. Načrt za letos bo močno presežen, je pa iz prve ocene poslovanja razvidno, da bodo prihodnje leto številke precej slabše.

Glede na prvo oceno poslovanja bo celjska Cinkarna to leto končala s 40,5 milijona evrov dobička, kar je 20 odstotkov boljši rezultat kot lani. Prav tako pa je to 20 milijonov več, kot je predvideval lanski načrt za letošnje leto. Napovedi za prihodnje leto pa so slabše, saj se napoveduje 11-odstotni upad prihodkov, katerih bodo znašalo 200 milijonov, prav tako pa se napoveduje 85-odstotni upad čistega dobička, ki naj bi prihodnje leto znašal 5,9 milijona evrov. V naslednjem letu pa se bo spremenila tudi načrtovana dividendna politika. Družba načrtuje, da bo za dividende namenjenih in izplačanih 50 odstotkov čistega poslovnega izida, kar pomeni spremembo od dividendne politike, ki je predvidevala, da bo za dividende izplačanih 75 odstotkov čistega poslovnega izida.

Dodajajo še, da bo nestabilnost trga surovin in energentov vplivala na prodajno in nakupno stran industrijskih izdelkov ter vzdolž verige tudi na končne potrošnike. V družbi ocenjujejo, da bo srednjeročni plan 2019–2023 navkljub predvideno slabšemu letu 2023 po vseh pomembnejših finančnih kazalcih v povprečju presežen.