Dan za podjetne ob 10. obletnici državnega poslovnega portala e-Vem – Veš. Vem. Vemo.


portal_e_vem_ooz_celjeV okviru Evropskega tedna podjetništva se je v četrtek, 5. 11. 2015, ob 10. obletnici poslovnega portala e-Vem, na OOZ Celje odvijal “Dan za podjetne”. Dogodek je potekal v soorganizaciji in sodelovanju Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javne agencije SPIRIT, OZS, GZS, AJPES, FURS, ZRSZ in ZZZS, upravnih enot in drugih točk Vem.

Delovno srečanje namenjeno izmenjavi izkušenj in pobud za nadaljnji razvoj
V dopoldanskem delu sta zbrane svetovalce in druge predstavnike Vem točk iz celotne Savinjske regije nagovorila predsednik OOZ Celje Miran Gracer in direktorica AJPES mag. Mojca Kunšek. Na delovnem srečanju, ki ga je moderirala Dominika Sambolič iz Javne agencije SPIRIT, so svetovalci izmenjali izkušnje iz področja dela z e-Vem portalom ter podali predloge in pobude za nadaljnji razvoj in nadgradnjo celotnega projekta.

Vsi so se strinjali, da je zelo pomemben osebni kontakt z uporabniki ter možnost lokalnega dostopa do posamezne točke Vem. Poudarili so tudi pomen strokovnosti in usposobljenosti referentov ter njihovega kontinuiranega izobraževanja, kar je pogoj za izvajanje nalog na kvalitetnem nivoju, pri čemer pa bi bilo nujno potrebno sistemsko in dolgoročno urediti tudi financiranje Vem točk.

Predstavnica Ministrstva za javno upravo je predstavnikom vsem Vem točk v Savinjski regiji čestitala ter jim predala posebne zahvale.

Osebna za tiste, ki se za podjetništvo še odločajo
Popoldanski del dogodka je bil namenjen tistim, ki jih podjetništvo zanima, potencialnim in obstoječim podjetnikom, mladim oziroma vsem, ki razmišljajo o vstopu v podjetništvo. Obiskovalcem so bila na voljo osebna svetovanja, ki so se odvijala v štirih sklopih: Razmišljam, Začenjam, Poslujem in Zapiram.

Svetovalci iz FURS, AJPES, ZZZS, ZRSZ, OOZ Celje in Šolskega centra Slov. Konjice -Zreče so jim podali informacije o začetku ali zaključku poslovanja, pogojih za opravljanje dejavnosti, davkih in drugih finančnih obveznostih, zaposlovanju, pripravi poslovnega načrta ter o drugih aktualnih poslovnih vprašanjih. Svoje aktivnosti na področju podpore podjetništvu sta predstavili RASR, Razvojna agencija savinjske regije, d.o.o. Celje in Inkubator savinjske regije, d.o.o. Celje.

Medtem se je v dvorani preko 100 udeležencev udeležilo okrogle mize, kjer sta uspešna podjetnika predstavila svoji karierni poti in podjetniške izkušnje. O motivih za vstop v podjetništvo, ovirah, priložnostih ter izkušnjah s podpornim okoljem sta govorila samostojna podjetnica ga. Alenka Vodončnik – Agencija Ave Celje in g. Blaž Zafošnik iz podjetja Viar d.o.o. Celje – podjetje, ki mu je uspel prodor na tuje trge, zmagovalec MOS-ovih talentov.

Ga. Vodončnik se od leta 2003 ukvarja s poslovnim svetovanjem in sodeluje v projektih na različnih področjih tako v Sloveniji kot tudi v mednarodnem okolju. Kot je povedala, se je v zadnjih letih zgodilo veliko sprememb, danes je na voljo veliko različnih informacij, lažje je poslovati, a je na trgu velika konkurenca. “Zelo pomemben v podjetništvu je osebni kontakt, poštenost in lojalnost do poslovnih partnerjev, kar se na dolgi rok zagotovo obrestuje”, je prepričana in dodaja, da je potrebno poslovne odnose vzdrževati in negovati.

V podjetju VIAR d.o.o so razvili 3D očala za virtualno resničnost in z njimi prodrli tudi v tujino, trgu pa ponujajo računalniške igre za promocijske namene po meri naročnika. Zaposleni v podjetju imajo znanja z različnih področij in se tako dopolnjujejo, največji izziv pa vidijo v nenehnih spremembah in prilaganju, in kot je povedal g. Zafošnik: “Podjetnik se ne sme zaljubiti v svojo idejo, ampak mora biti ves čas odprt in na preži za novimi poslovnimi priložnostmi. Poslovno okolje bo vedno bolj turbulentno, zato je zelo pomembno, da se je podjetnik nenehno pripravljen učiti.”

Oba podjetnika sta poudarila, da podjetništvo ni služba, ampak način življenja, pri čemer pa je zelo pomembna podpora družine.

OOZ Celje je že od samega začetka delovanja portala – 10 let – največja Vem točka v Savinjski regiji z največjim obsegom opravljenih storitev na področju podpore podjetništvu. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali obdržati status Vem točke, pri čemer imamo podporo vseh občin, ki jih pokrivamo: MOC ter občin Dobrna, Vojnik in Štore, kakor tudi podporo RASR – Razvojne agencije Savinjske regije in ORP Osrednje celjsko.

Statistični podatki o portalu e-VEM:
E–Vem nudi ključne informacije za uspešen začetek poslovanja, 38 elektronsko podprtih postopkov, ki se nadgrajujejo, razvijajo pa se tudi novi postopki. E- Vem zajema informacije o pogojih za 464 reguliranih dejavnosti in 498 reguliranih poklicev, vse storitve e – Vem pa so brezplačne.

V desetih letih je preko portala e-Vem bilo oddanih 1,7 mio vlog, od tega 160.617 vlog za ustanovitev podjetja. e-Vem ima 40.000 registriranih uporabnikov. Leta 2009 je portal prejel nagrado Združenih narodov za odličnost na področju javne uprave in v mednarodnem prostoru velja za primer dobre prakse poenostavitve poslovnega okolja. Zaradi e-Vem imajo poslovni subjekti na letni ravni milijon šesto tisoč EUR prihranka (Enotna metodologija za merjenje stroškov SMC).

Pripravila: Martina Rečnik, sekretarka OOZ Celje