Engrotuš v novo leto z novim vodstvom. Andraž Tuš ostaja v skupini


Po dveh letih in pol, ko je Mirko Tuš vodenje Skupine Tuš prepustil svojemu sinu Andražu Tušu, ki se mu je leto kasneje pridružil še Jure Kapetan, je skupščina trgovskega podjetja Engrotuš sporazumno potrdila prenehanje mandata obema direktorjema. Mandat se jima izteče 31. decembra, z novim letom pa položaj prevzema Dušan Mitič.

Dušan Mitič ima dolgoletne izkušnje z vodenjem, zadnji dve leti pa je deloval kot predsednik svetovalnega odbora družbe Engrotuš. V Skupini Tuš naj bi kljub sestopu z direktorskega položaja še vedno ostal Andraž Tuš, ki je bil imenovan za prokurista in bo delo nadaljeval na področju strategije.

Večinski delež Engrotuša je v lasti sklada Alfi, ki je do deleža lani prišel s konverzijo terjatev, odkupljenih od bank upnic. Tuš Holding, ki je v lasti Mirka Tuša, ima v lasti 20 odstotkov družbe.

Engrotuš lani posloval z 31 milijonsko izgubo

Poslovanje Engrotuša d.o.o., ki predstavlja matično družbo Skupine Tuš, je bilo lansko poslovno leto kar se tiče celotnih prihodkov podobno prejšnjim, je pa družba pridelala visoko izgubo. Engrotuš ostaja celjsko podjetje z največ ustvarjenimi celotnimi prihodki, kljub temu da ti zadnjih pet let konstantno padajo. Lani so bili ti slabih 463 mio evrov oz. okoli 15 mio evrov ali dobre 3 % manj kot leto prej. Je pa lani v rdeče strmoglavil poslovni izid družbe. Pridelali so namreč dobrih 31 mio evrov izgube, medtem ko so prejšnja, kljub številnim težavam družbe, poslovali pozitivno. Dobiček je bil sicer še leta 2017 dobrih 5 mio evrov, leta 2019 pa že pod 1 mio evrov.

Povprečna bruto plača že nekaj let zapored raste. Leta 2019 se je prvič povzpela čez tisočaka, lani pa je ta znašala povprečno 1.207 evrov. Število zaposlenih v skupini Tuš zadnja leta sicer rahlo upada. Lani so tako zaposlovali 2.837 ljudi, kar je 70 manj kot leta 2019. Kazalnik EBITDA (dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo) je bila glede na leto poprej višja za slabih 7 mio evrov. Lani je ta kazalnik kazal slabih 21 mio evrov, še leto prej pa dobrih 7 mio evrov. Bonitetna ocena tega podjetja je ocenjena z oceno 3, kar pomeni visoko tveganje pri poslovanju s tem podjetjem.