Ingrad Gramat v prisilni poravnavi


Celjska družba Ingrad Gramat je objavila načrt prisilne poravnave. Družbo so uničile garancije, ki so jih izdali večinskemu lastniku CPM. CPM, ki je v stečaju, ima sicer novega lastnika, saj je CPM Holding delnice prodal manj znani družbi PRT s sedežem na Miklošičevi ulici v Ljubljani, so poročali na spletnem portalu Finance.

Za prisilno poravnavo so v Ingrad Gramatu zaprosili, ker ugotavljajo, da obstojijo možnosti za nadaljevanje proizvodnje le ob izvedenem finančnem prestrukturiranju. Prisilna poravnava naj bi Ingrad Gramatu zagotovila normalno nadaljnje poslovanje. Sodišče je že imenovalo 7-članski upniški odbor. Ingrad Gramat mora v 15 dneh plačati več kot 30 tisoč evrov za stroške prisilne poravnave. Če podjetje v tem roku ne bo poplačalo stroškov, bo sodišče izdalo sklep o začetku stečajnega postopka, so poročali na spletnem portalu Novega tednika.

Da pa je bil za gradbince res črn ponedeljek, sta od včeraj v stečaju tudi Gradis gradbeno podjetje Ptuj in Gradbeno podjetje Grosuplje (GPG).

Več si lahko preberete na spletnem portalu Finance in Novi tednik.