Katera podjetja na Celjskem bodo v 2019 izplačala božičnico?


December je mesec, ki ga zaposleni z veseljem pričakujejo tudi zaradi dodatne nagrade za uspešno delo v minulem letu, ki se ponavadi izplačuje v obliki božičnice, trinajste plače oz. nagrade za delovno uspešnost.

Vprašanja smo posredovali vsem največjim, najbolj dobičkonosnim in najhitreje rastočim podjetjem na Celjskem.

Na Celje.info smo se tudi letos ozrli na naše lestvice najmočnejših in najhitreje rastočih podjetij na Celjskem ter jih povprašali, ali nameravajo ob koncu leta zaposlenim izplačati božičnico/trinajsto plačo/nagrado za delovno uspešnost in kakšna bo višina le te.

Spodaj navajamo največja, najbolj dobičkonosna in najhitreje rastoča podjetja, ki so se odzvala na naše poizvedovanje.

Z vprašanjem o božičnici smo se večkrat obrnili tudi na podjetja Avtotehnika Celje d.o.o., Zlatarna Celje  d.o.o., Kovintrade Celje d.d., Inpos d.o.o. Celje, Alpos Alu d.o.o. Šentjur, Steklarna Rogaška d.o.o., Kozmetika Afrodita d.o.o. Rogaška Slatina, VOC Celje d.o.o., in še nekaj drugih, vendar odgovora z njihove strani nismo dobili.

Engotuš d.o.o. Celje: »V Tušu se zavedamo, da je praznični čas najbolj poseben čas v letu, ko so osebne zahvale in topli stiski rok najbolj zaželeni. Vsi zaposleni v Skupini Tuš so tudi letos, kot vsako leto doslej, deležni božičnice, ki je za vse redno zaposlene izenačena in izplačana ob novembrski plači, meseca decembra. Za otroke zaposlenih do 10. leta starosti pa pripravimo tudi prav posebno praznično obdarovanje. V Tušu smo se že pred leti odločili, da ne sprejemamo in ne dajemo poslovnih daril ter vsa sredstva namenimo za obdarovanje otrok po naših centrih.«

Cinkarna Celje d.d. Celje: »Višina božičnice, ki jo bo Cinkarna Celje 7. januarja 2020 izplačala zaposlenim, znaša 1.700,00 € bruto.«

Celjske mesnine d.o.o. Celje: »Da, letos bomo izplačali nagrado za delovno uspešnost v višini 1.050,00 €.«

Elektro Celje d.d. Celje: »Odločitev o izplačilu božičnice je odvisna od rezultatov poslovanja, ki bodo znani ob koncu leta ter od dogovora s svetom delavcev in sindikatom. V kolikor bo prišlo do dogovora, bo izplačilo v mesecu januarju 2020 izplačano v enkratnem znesku.«

ECE d.o.o. Celje: »Odločitve o morebitnem izplačilu božičnice v ECE d.o.o. še nismo sprejeli.«

INEL d.o.o. Celje: »Zaposleni v našem podjetju bodo prejeli tako božičnico kot 13. plačo. Božičnico prejmejo vsi zaposleni enako, 1.700,00 € bruto in je že bila izplačana 5. decembra 2019. Polno božičnico prejmejo zaposleni, ki so v koledarskem letu zaposleni vseh 12 mesecev, ostali sorazmerno glede na čas trajanja zaposlitve v koledarskem letu. Trinajsta plača je plača na podlagi osebne uspešnosti zaposlenega. Višina je odvisna od časa trajanja zaposlitve v koledarskem letu, prisotnosti na delovnem mestu, osebne ocene in plače zaposlenega. Zaposleni v povprečju prejmejo še eno plačo. 13. plačo bomo izplačali 20. decembra 2019.«

Cetis d.d. Celje: »V družbi CETIS d.d. letos ne bomo izplačevali dela plače iz naslova poslovne uspešnosti, saj smo zaposlenim izplačali višji regres za letni dopust v juniju.«

Frutarom Etol d.o.o. Škofja vas: »Na odločitev o božičnici oziroma denarni nagradi za zaposlene ob koncu leta v družbi Frutarom Etol d.o.o. vplivajo doseženi poslovni rezultati ter smernice in načrti prihodnjega razvoja podjetja. Ob našem dobrem poslovanju smo nagrado izplačevali vsa leta do sedaj. V skladu s politiko poslovanja in strategijo delovanja celotne mednarodne Skupine Frutarom podrobnejših podatkov o višini in izplačilu denarne nagrade zaposlenim ne moremo posredovati.«

Štore Steel d.o.o.: »V podjetju Štore Steel d.o.o. bomo zaposlenim izplačali nagrado za poslovno uspešnost. Višina izplačila se bo pri posameznemu zaposlenemu razlikovala glede na opravljene ure dela ter glede na kriterije dogovorjene s sindikati. V povprečju pa bo posamezen zaposleni dobil  678,00 eur bruto, ki bodo izplačani konec leta.«

Pivovarna Laško Union d.o.o. Laško: »V Pivovarni Laško Union bomo zaposlenim 13. decembra 2019 nakazali nagrado za poslovno uspešnost v višini 700 eur bruto.«

Co.Andraž d.o.o. Celje: »Pri nas v podjetju Co. Andraž vsako leto izplačamo božičnico in tako bo tudi letos. Izplačana pa bo tudi nagrada za uspešnost. Zneska še nismo določili – bo odvisen od uspešnosti v zadnjem mesecu.«

TEŠ d.o.o. Šoštanj: »V TEŠ d. o. o. bomo letos izplačali nagrado za poslovno uspešnost, in sicer v višini, ki je bila letos dogovorjena na nivoju kolektivnih pogajanj znotraj skupine HSE d.o.o., to je 645,00 € bruto, kar je manj, kot je bilo izplačano v letu 2018.«

Gorenje d.o.o. Veljenje: »Letos bomo izplačali božičnico 19. decembra, in sicer bo v enaki višini kot lani, to je 600,00 evrov bruto. Za vsakega posameznika se natančni znesek obračuna glede na prisotnost na delu med letom, zato se lahko tudi razlikuje. Prejeli jo bodo vsi zaposleni, razen managementa, ki po odločitvi uprave zaradi slabega rezultata božičnice ne bo prejel.«

BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje: »V podjetju imamo že dolgoletno prakso, da zaposlenim ob zaključku leta izplačamo nagrado za poslovno uspešnost in jo bomo izplačali tudi v letošnjem letu. Konkretni znesek je vezan na doseganje ciljev, ki jih vsako leto dogovorimo s predstavniki zaposlenih. Glede na trenutne rezultate poslovanja podjetja bo znesek višji od lanskega in bo znašal več kot 1.600,00 €. Nagrado bomo zaposlenim izplačali v drugi polovici decembra.«

Jagros d.o.o. Rogaška Slatina: »Kot običajno zaposlenim v prvem tednu januarja izplačamo nagrado za poslovno uspešnost. Višine letošnje nagrade še nismo določili, saj leto še nismo zaključili. Predvidevamo, da bo znesek enak lanskemu, to je 600,00 € bruto za vse, ki so bili pri nas zaposleni celo leto.«

Terme Olimia d.d. Podčetrtek: »Višina nagrade za poslovno uspešnost še ni znana.«

GIC Gradnje d.o.o. Rogaška Slatina: »Konec letošnjega leta bomo v podjetju GIC GRADNJE vsem zaposlenim izplačali nagrado za poslovno uspešnost v višini takrat objavljene povprečne mesečne bruto plače v RS, ki znaša 1.712,00 €.«

Ahac d.o.o. Grobelno: »Nagrado za uspešnost bomo izplačali v naslednjem letu, glede na rezultat preteklega poslovanja. O višini izplačila se bomo odločili v začetku naslednjega leta, ko bodo znani rezultati poslovanja za leto 2019. Svoje zaposlene nagrajujemo skozi celo leto, tudi v nedenarni obliki, v obliki druženj, organizacije dogodkov, tako za zaposlene kot za otroke zaposlenih, saj nam zaposleni veliko pomenijo in je čas, ki ga namenjamo drug drugemu tudi neformalno, izjemno pomemben za gradnjo pripadnosti in skupno vizijo.«

Pišek – Vitli Krpan d.o.o. Šmarje pri Jelšah: »Tako kot v preteklih letih bomo glede na rastoči obseg poslovanja v letu 2019 zaposlene nagradili z božičnico. Podatka o višini izplačila ne želimo razkriti.«

Petek Proces d.o.o. Rogatec: »V podjetju Petek Procesi bomo tudi letos izplačali božičnico, ki bo znašala približno 850,00 € neto na zaposlenega.«

MOS Servis d.o.o. Podplat: »V podjetju MOS Servis bodo vsi zaposleni dobili približno 700,00 € neto božičnice. Izplačana bo 24. decembra«

Hoteli Sava Rogaška d.o.o. Rogaška Slatina: »Kot vsako leto, bomo tudi letos svojim zaposlenim izplačali božičnico. O višini božičnice se še nismo odločili.«

Tegometall inženiring d.o.o. Šentjur: »V podjetju Tegometall Inženiring zaposleni ob koncu leta dobijo izplačano tudi božičnico, višina katere pa je odvisna od uspešnosti podjetja in stanja na trgu. Letos smo božičnico v višini 1.000,00 € neto izplačali skupaj s plačo v torek, 10. decembra 2019.«

Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah z.o.o.: »Zaposleni dobijo pri zadnji plači leta 2019 izplačilo, katerega višino vam zaenkrat še ne moremo povedati.«

Brahi Gradnje d.o.o. Celje: »V našem podjetju bomo božičnico izplačali delno v materialnih dobrinah, delno pa v denarju. Višino božičnice še nismo določili.«

Hermi d.o.o. Celje: »Podjetje HERMI že več kot 30 let nagrajuje svoje zaposlene za doprinos k dobrim poslovnim rezultatom, ki jih dosega podjetje skozi leta svojega poslovanja. Tradicije, če lahko tako imenujemo nagrado, se bomo držali tudi letos in nagradili zaposlene.«

PODJETJE VRSTA NAGRADE ZNESEK BRUTO/NETO
Ahac d.o.o. Grobelno nagrada za poslovno uspešnost / /
Brahi Gradnje d.o.o. Celje božičnica / /
BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje nagrada za poslovno uspešnost 1.600,00 € /
Celjske mesnine d.o.o. Celje nagrada za poslovno uspešnost 1.050,00 € /
Cetis d.d. Celje / / /
Cinkarna Celje d.d. Celje božičnica 1.700,00 € bruto
Co.Andraž d.o.o. Celje božičnica in nagrada za delovno uspešnost / /
ECE d.o.o. Celje božičnica ni podatka /
Elektro Celje d.d. Celje: božičnica ni podatka /
Engotuš d.o.o. Celje božičnica ni podatka /
Frutarom Etol d.o.o. Škofja vas denarna nagrada zaposlenim / /
GIC Gradnje d.o.o. Rogaška Slatina nagrada za poslovno uspešnost 1.712,00 € bruto
Gorenje d.o.o. Veljenje božičnica 600,00 € bruto
Hoteli Sava Rogaška d.o.o. Rogaška Slatina božičnica / /
INEL d.o.o. Celje* božičnica 1.700,00 € bruto
Jagros d.o.o. Rogaška Slatina nagrada za poslovno uspešnost 600,00 € bruto
Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah z.o.o. nagrada za poslovno uspešnost / /
MOS Servis d.o.o. Podplat božičnica 700,00 € neto
Petek Proces d.o.o. Rogatec božičnica 850,00 € neto
Pišek – Vitli Krpan d.o.o. Šmarje pri Jelšah božičnica / /
Pivovarna Laško Union d.o.o. Laško nagrada za poslovno uspešnost 700,00 € bruto
Štore Steel d.o.o. nagrada za poslovno uspešnost 678,00 € bruto
Tegometall inženiring d.o.o. Šentjur božičnica 1.000,00 € neto
Terme Olimia d.d. Podčetrtek nagrada za poslovno uspešnost / /
TEŠ d.o.o. Šoštanj nagrada za poslovno uspešnost 645,00 € bruto
*podjetje Inel d.o.o. Celje bo izplačalo tudi 13. plačo, katere znesek bo odvisen od uspešnosti zaposlenega

B.S., foto: Pixabay
Create your own user feedback survey