Na OOZ Celje aktivno o razvoju turizma in gostinstva v Celju


V luči sprejema Strategije razvoja gospodarstva na območju Mestne občine Celje za obdobje 2021-2027, ki so jo sprejeli celjski mestni svetniki, so pri Območni obrtno-podjetniški zbornici pripravili posvet na temo razvoja turizma in gostinstva v Celju kot centru regije.

Eden izmed štirih specifičnih ciljev strategije je namreč Celje kot prepoznavna turistična destinacija.

Predsednik OOZ Celje, Peter Pišek, je uvodoma povedal: »Velika udeležba na posvetu je znak, da so ljudje prepoznali pomembnost tovrstnih dogodkov za rast in razvoj turizma in gostinstva v Celju. Na eni strani smo pridobili informacije v celotni vertikali od države do lokalne skupnosti na drugi pa pobude udeležencev, ki zajemajo vse od urejanja prostora do področja človeških virov.«

Matija Kovač in Peter Pišek na posvetu o turizmu in gostinstvu v Celju; foto: OOZC

Posveta se je udeležil tudi župan Matija Kovač, ki je dejal: »Zahvaljujem se vsem, ki delujejo na področju turizma, gostinstva in hotelirstva, ker so našli potencial za poslovanje kljub stanju  glede pomanjkanja ljudi za delo na tem področju in zagotavljajo ponudbo v mestu. Verjamem, da bo gospodarstvo uspelo tudi v prihodnje poiskati možnosti za rast in razvoj s tem kar mesto že ponuja in v kar bomo vlagali.«

Na posvet je bil najavljen tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, a so ga nujne obveznosti zadržale v Ljubljani.

Dubravka Kalin, generalna direktorica Direktorata za turizem, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport je predstavila vlogo države na področju razvoja turizma in gostinstva.

Mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za okolje in prostor ter komunalo MOC je spregovoril o umeščanju v prostor, urbanizmu in Celju kot centru Savinjske regije.

Bojana Stopinšek, direktorica Razvojne agencije Savinjske regije je predstavila izzive turizma na področju Savinjske regije

Mag. Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia, je udeležencem spregovorila o ključnih področjih razvoja turizma v Celju.

Zadnjo predstavitev pred razpravo je izvedla mag. Milena Čeko Pungartnik iz ZPO na temo razvoj turizma na Šmartinskem jezeru.

V razpravi so udeleženci imeli priložnost predstaviti svoje mnenje in predloge ter pobude.

Predsednik sekcije za gostinstvo in turizem OOZ Celje, Dejan Kolar, je izpostavil: »Z naše strani je največji problem kader, zato sem vesel pobude predstavnice Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje za sodelovanje na področju izobraževanja in v nadaljevanju pridobivanja novih sodelavcev.«