Nov predstavnik delavcev v nadzornem svetu Pivovarne Laško


Svet delavcev Pivovarne Laško je na današnji seji za predstavnika v nadzornem svetu izvolil Bojana Cizeja in hkrati odpoklical nadzornika Bojana Košaka, ki mu je mandat potekel sredi marca.

Svojega drugega predstavnika bodo izvolili, ko bodo manjkajoča nadzornika imenovali predstavniki kapitala. Po oceni članov sveta delavcev se je Skupina Pivovarna Laško znašla v razmerah, ki terjajo odgovorne odločitve lastnikov, ki bodo ključne za stabilno poslovanje skupine v prihodnje. Zato menijo, da mora razmerje med predstavniki kapitala in predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu ostati v korist kapitala, ki mora prevzeti svoj del odgovornosti, poročajo na spletnem portalu Novi tednik.