Protipoplavni ukrepi v Celju pokazali prve rezultate


Nedavne poplave, ki so prizadele celotno Slovenijo, so prvič po več letih prizanesle prebivalcem naselja Ob potoku na Ostrožnem pri Celju. Slednje je rezultat urejanja potoka Koprivnica, prvem izmed realiziranih projektov, predvidenih povečanju poplavne varnosti v porečju Savinje, poroča Delo.

Sicer pa je urejanje porečja zeleno luč dobilo aprila letos, ko je minister Franc Bogovič z družbo Nivo Eko podpisal pogodbo o izvedbi del na celotnem projektu. Protipoplavni ukrepi bi se sicer po pisanju Dela lahko zavlekli zaradi likvidnostnih težavah nekaterih družb iz skupine Nivo Eko. Vendar pa koordinator aktivnosti med mestno občino in ministrstvom za kmetijstvo in okolje Roman Kramer upa, da vsaj do prihodnjega poletja, ko je treba evropski denar porabiti, Nivo Celje ne bo zdrsnil v stečaj.

Do avgusta 2014 morajo biti vsa dela na projektih končana, nato sledi faza urejanja zadrževalnikov visokih voda v Savinjski dolini, ki mora bito končana do leta 2020. Največ denarja od predvidenih 44 milijonov evrov vrednega projekta bo seveda šlo za protipoplavne ukrepe na širšem območju Celja.

Protipoplavni ukrepi zajemajo ureditev struge Savinje do sotočja z Lučnico in sotočje, rekonstrukcijo mostu na regionalni cesti v Lučah in gradnjo jezu pod njim, povišanje protipoplavnih nasipov med Lučami in pritokom Strugo ter regulacijo sotočja Savinje s Strugo. V Celju in okolici bodo urejali in gradili nasipe, zidove in mostove ob Savinji ter pritokih Ložnici, Podsevčnici, Sušnici, Voglajni, Hudinji in Vzhodni Ložnici. Dela na Koprivnici so skoraj končana.

Ob vsem tem pa Kramer opozarja, da za so gradbeno dovoljenje pridobili le za most na Ljubnici. Za izdajo gradbenih dovoljenj namreč potrebujejo precej več dovoljenj in soglasij, kot so predvidevali. Kramer meni, da Zavod za ribištvo Slovenije postavlja nemogoče pogoje in predolgo rešuje vloge.

Več preberite v Delu.