Šoštanjski blok 6 ponovno zagnali


Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) je po skoraj tritedenskem mirovanju zaradi sanacije poškodb, ki so nastale ob požaru, ponovno zagnala šesti blok.

Popravilo in druga vzdrževalna dela v času mirovanja so elektrarno stala 25 tisoč evrov.

V Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) so v četrtek ponovno zagnali 6 blok termoelektrarne. Tega so zaradi izbruha požara zaustavili 16. decembra. Požar je izbruhnil zaradi izteka hidravličnega olja iz poškodovane cevi, ki se je nato razlivalo po vročih ceveh in se vnelo. Zaradi sanacije poškodb na 6. bloku Termoelektrarne Šoštanj so tega dali v mirovanje in zagnali blok 5, da prebivalci Šoštanja niso čutili pomanjkanja tople vode.

Sanacija je TEŠ stala 25 tisoč evrov. Poleg sanacije poškodovane cevi in rednih vzdrževalnih del so v času mirovanja vzdrževalci vgradili tudi dodatna odvodnjavanja na določenih kotlovskih kolektorjih, zamenjali so ostale obrabljene cevi, popravili pa so tudi pogona ventilov visokotlačne postaje.

Sicer je TEŠ 6 stal že septembra, ko naj bi ga zaustavili zaradi vzdrževalnih del, ki jih naj ne bi bilo mogoče opraviti v fazi obratovanja bloka. Še nekatere poškodbe pa so nameravali dokončno sanirati ravno decembra, vendar je vzdrževalce prehitel požar. Elektrarna je tako konec minulega leta prvič prišla v stanje, ko ni z nobenim blokom proizvajala električne energije.

Kljub temu pa statistika kaže, da je bila lani časovna razpoložljivost TEŠ 6 83,8–odstotna, torej primerljiva z evropskimi termoelektrarnami, razpoložljivost obratovanja po planu pa kar 96-odstotna, kar je celo nad povprečjem v EU. Delež TEŠ v celotni proizvodnji električne energije v Sloveniji je bil v letu 2017 kar 36-odstoten, v skupni proizvodnji skupine HSE pa 54-odstoten.