Iz Tuša poročajo o povečanju dobička v lanskem letu, a kaj bo razkrilo revidirano poročilo? Abanka medtem začela s prodajo svojih terjatev do Tuša.


Skoraj sočasno s tem, ko se je nakupu Tuša odpovedal sklad Quantum Strategic Partners, ki ga upravlja svetovno znani vlagatelj in milijarder George Soros, iz skupine Tuš poročajo o odličnem poslovanju v lanskem letu.

Gre sicer za nerevidirano poročilo podjetja Tuš, ki se je že lani izkazalo za diametralno nasprotno revidiranemu poročilu.

Bo torej revidirano poročilo ponovno pokazalo drugačne rezultate, kot jih navaja podjetje Tuš?

Medtem je Abanka začela zbirati ponudbe za odkup 61-milijonskih terjatev, ki jih ima banka do skupine Tuš.

Iz podjetja Tuš so sporočili, da je Skupina Tuš po nerevidiranih rezultatih za leto 2017 poslovno leto zaključila s čistim dobičkom v višini 6,2 milijonov evrov, kar je za 30 odstotkov več kot leto prej, ko je ta znašal 4,8 milijonov evrov (v nerevidiranem poročilu, op. a.).

Čisti prihodki Skupine so v letu 2017 znašali 493 milijonov evrov in so bili nekoliko nižji v primerjavi z letom poprej zaradi odprodaje dejavnosti v Makedoniji. Dobri poslovni rezultati so odraz ustrezno vodene poslovne politike, uravnoteženega razvoja in vodenja Skupine, ki se odražata tudi v stabilni poziciji Skupine Tuš na slovenskem trgu, poročajo iz podjetja Tuš.

Dodajajo, da je Skupina Tuš že v letu 2016 ustvarila 501 milijon evrov poslovnih prihodkov, kar 97,6 odstotkov vseh prihodkov iz naslova trgovinske dejavnosti. Sicer pa Skupina redno izpolnjuje vse svoje finančne obveznosti in je od leta 2011 bankam upnicam poplačala že več kot 300 milijonov evrov obveznosti.

Tuševo poročilo kaže, da je EBITDA (slov.: dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo) za lansko leto znašal 19,7 milijonov evrov, kar je kar za 20 odstotkov višje kot v letu 2016. Največji preskok v izboljšanju EBITDA se kaže v trgovinski dejavnosti, ki je ta kazalec povečala za kar 102 %.

Kot še pišejo, so se v letu 2017 v Skupini Tuš še naprej osredotočali na svojo osnovno dejavnost, trgovino. Izstopili so iz tujih trgov in nadaljevali z aktivnostmi dezinvestiranja poslovno nepotrebnega premoženja. V Skupini Tuš pa se sicer vsa leta svojega delovanja osredotočajo na kupce in se vsakodnevno trudijo za najboljšo nakupovalno izkušnjo. Tako so tudi v letu 2017 nadaljevali s prenovami, in sicer so prenovili še šest poslovalnic in tri drogerije ter odprli eno novo. Lani so prenovili tudi njihov najsodobnejši nakupovalni center Planet Tuš Celje, kamor so pripeljali tudi novo ponudbo.

Prihodnja strategija Skupine Tuš je jasno začrtana – stabilna pozicija med trgovci v Sloveniji in ohranitev tržnega deleža omogočata osredotočenost na strateško dejavnost trgovine, usmerjenost na slovensko, svežino in kakovost, kar nadgrajujejo z odlično nakupovalno izkušnjo, v podjetju Tuš zaključujejo svoje poročilo poslovanja v letu 2017.

Iz Skupine Tuš so podobno sliko poslovanja prikazovali tudi lani, vendar je revidirano poročilo kasneje pokazalo drugačne rezultate. O tem smo pisali tukaj (klik). Za končno oceno Tuševega poslovanja bo torej tudi letos potrebno počakati na revidirano poročilo.

Abanka v prodajo svojega deleža

Potem, ko je pred dnevi postalo jasno, da je padel v vodo še en poskus prodaje Tuša (konzorcij bank se je nekaj let neuspešno trudil izpeljati prodajo 300-milijonskih terjatev) se je sedaj prva od večjih bank upnic odločila za umik iz financiranja trgovske verige.

Po poročanju portala Siol je Abanka, druga največja banka na našem trgu, danes začela zbirati ponudbe za odkup njenih 61-milijonskih terjatev do skupine Tuš. Zbirali jih bodo do 28. februarja.

Pričakuje se tudi, da bodo terjatve začeli prodajati tudi drugi upniki. Še najlažje se bodo poplačali upniki, ki imajo vpisane hipoteke na donosna trgovska središča. Slednja bodo upniki namreč brez težav unovčili. Sledi torej razprodaja Tuševih trgovskih središč?

tanja-polsi-klik