S septembrom omejene cene elektrike in prepoved diskriminacije odjemalcev. Letno tudi do 1000 evrov prihrankov


Minister za infrastrukturo Bojan Kumer je na novinarski konferenci sporočil, da so se na vladi odločili za omejitev najvišjih cen električne energije za gospodinjske in male poslovne odjemalce, vključno z večstanovanjskimi stavbami. Uredba je že stopila v veljavo.

Regulirane cene bodo veljale od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 in so določene na 0,118 eur/kWh v veliki tarifi in 0,082 eur/kWh v nizki tarifi in v enotni tarifi 0,098 eur/kWh.

Najvišja dovoljena cena za električno energijo za odjemalce, ki niso gospodinjski odjemalci znaša za višjo dnevno tarifno postavko 0,13800 eur/kWh, za nižjo dnevno tarifno postavko 0,09900 eur/kWh, za enotno dnevno tarifno postavko 0,12400 eur/kWh.

Trenutno se cene električne energije za gospodinjstva gibljejo med 0,106 eur/kWh in 0,205 eur/kWh v visoki tarifi ter med 0,073 eur/kWh in 0,139 eur/kWh v mali tarifi.

Vlada bo prav tako ohranila že znižano 50-odstotno trošarino. S 1. septembrom pa se  za 50 odstotkov znižuje tudi prispevek na obnovljive vire energije.

Za povprečnega gospodinjskega odjemalca bo na letni ravni to predstavljalo okoli 15% do 30% (od 110 do 334 evrov) prihranka oziroma do kar 56% (do 1000 evrov) prihranka na letnem nivoju za tiste, ki so pri najdražjem dobavitelju, upoštevajoč objavljene tržne cene dobaviteljev, ki naj bi veljale s 1. septembrom 2022 brez uveljavitve ukrepa regulacije cene.  Za povprečnega malega poslovnega odjemalca bo regulacija ob upoštevanju trenutnih cen na letni ravni predstavljala od 2 do 37 % prihranka (od 50 do 1760 evrov). Za večstanovanjske stavbe, ki so danes pri največjem dobavitelju, ocenjujemo, da bodo nova določila predstavljala okoli 36% prihranka na letnem nivoju glede na objavljene tržne cene, kar predstavlja okoli 400 evrov prihranka.

Trg v letu 2023 predvideva tudi nove podražitve električne energije, a se cene zaradi sprejete uredbe ne bodo zviševale. Torej bodo gospodinjski odjemalci, večstanovanjske stavbe in mali poslovni odjemalci v resnici v prihodnjem letu prihranili še več, saj z regulacijo preprečujemo tudi dodatne podražitve. Po vladnih izračunih te dodatni prihranki znašajo okoli 400 evrov za povprečno gospodinjstvo, okoli 800 evrov za male poslovne odjemalce in okoli 500 evrov za večstanovanjske stavbe.

Znižanje za vse, ne glede na dobavitelja

Mesečni in letni strošek električne energije bo znižan za vse gospodinjske in male poslovne odjemalce, ne glede na dobavitelja. Dobavitelji, ki od uveljavitve te uredbe dobavljajo električno energijo gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, odjemu skupne porabe v večstanovanjskih stavbah in odjemu skupne porabe v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah, v času uporabe te uredbe ne smejo prenehati z dobavo tem kategorijam odjemalcev. Dobavitelji ne smejo odkloniti sklenitve pogodbe o dobavi z novimi odjemalci iz prvega člena te uredbe. Odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.