Zaključna kriminalistična preiskava Atrija Celje: osumljena za več milijonov oškodovala na tisoče etažnih lastnikov


Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so zaključili obsežno preiskavo povezano z upravljanjem večstanovanjskih objektov na širšem Celjskem območju. Šlo naj bi za podjetje Atrij Celje, kjer so kriminalisti že leta 2018 odkrili za več kot 3,5 milijona evrov škode, lani pa so nepremičnine podjetja pristale na dražbi.

Kot sta na novinarski konferenci povedala vodja sektorja kriminalistične policije PU Celje Damijan Turk ter vodja skupine za finančno kriminaliteto Ervin Stojnšek, so kazensko ovadili dve povezani pravni in dve fizični osebi, doma z območja Celja.

Gre za sum storitve 248 kaznivih dejanj poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja (poraba denarja iz rezervnega sklada). Oškodovanih je bilo več kot 6.000 etažnih lastnikov posameznih nepremičnin.

Neupravičeno pridobljena premoženjska korist v višini več kot 3,2 mio evrov.

Vsi prispevki v zvezi z nepravilnostmi poslovanja Atrija CeljeTUKAJ

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da sta osumljena predstavnika poslovodstva obeh pravnih oseb, očitana kazniva dejanja izvrševala več kot deset let in sicer od konca leta 2005 do sredine leta 2017. Nenamensko porabo denarja rezervnega sklada sta prikrivala na različne načine. V vsem tem času sta v škodo etažnih lastnikov in v neupravičeno korist podjetja pridobila več kot 3,2 mio evrov premoženjske koristi. Okoli 2,5 mio evrov sta si pridobila s sredstvi rezervnega sklada večstanovanjskih in poslovnih objektov, v preostalem delu pa gre za zbrana in neodvedena sredstva obratovalnih stroškov in najemnim za tretje osebe (komunalnih stroškov, stroškov elektrike, zavarovanja in podobno).

Osumljenca sta sredstva, ki so jima bila zaupana v zvezi z upravljanjem 244 večstanovanjskih in poslovnih objektov, v nasprotju z določili Stanovanjskega zakona, puščala na transakcijskih računih poslovnega subjekta, čeprav bi jih morala prenesti na poseben transakcijski račun. Sredstva sta v nadaljevanju uporabljala za plačila obveznosti, ki se niso nanašala na vzdrževanje večstanovanjskih objektov, oziroma sta jih uporabljala nenamensko.

V številnih preiskovalnih aktivnostih je bilo ugotovljeno, da je bilo oškodovanih 244 večstanovanjskih in poslovnih objektov z območja skoraj celotne celjske regije. Škoda oziroma škodovanje po posameznem večstanovanjskem objektu znaša od nekaj 100 do več kot 50.000 evrov. Oškodovanih je bilo več kot 6.000 etažnih lastnikov posameznih nepremičnin, tako pravnih kot fizičnih oseb.

Celjski kriminalisti so v času poteka preiskave sprejeli več kot 60 posameznih prijav sumov kaznivih dejanj. Opravili so več kot 30 zasegov listin in poslovne dokumentacije, izvedli 11 hišnih preiskav, v sklopu katerih so zasegli okoli 6.000 listin in pridobili 7 sodnih odredb za različne podatke. Za omenjena kazniva dejanje je zagrožena kazen do osmih let zapora.