Dve celjski srednji šoli dobitnici priznanja Jabolka kakovosti


Podeljena so bila jabolka kakovosti, nacionalna priznanja za najboljše prakse mobilnosti in mednarodnega sodelovanja.

Zgodb o uspehu v mednarodnih projektih je veliko, vse so navdihujoče in imajo neprecenljivo komponento: izkušnje, tako osebne kot strokovne. Nad številnimi programi in pobudami mednarodnega sodelovanja bdi Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS. S svojimi aktivnostmi vpliva na vzgojitelje, učence, učitelje, strokovno osebje, študente, profesorje, na znanstveno sodelovanje in razvojno usmeritev izobraževalnih institucij po celi vertikali, od vrtca do univerze.

Letos sta priznanje Jabolka kakovosti prejeli tudi Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje in Ekonomska šola Celje. Priznanji sta prejeli še dve šoli s Celjskega.

podeljena-so-bila-jabolka-kakovosti-foto_klemen-razingerV začetku decembra so izbrane uspehe prepoznali na prav poseben način, podeljena so bila jabolka kakovosti, nacionalne nagrade za najboljše zgodbe v mednarodnem sodelovanju. »Izpostavljene so bile institucije, ki so s pomočjo mednarodnega sodelovanja v svoje delovanje in na svoje strokovno področje uspele vnesti pomembne premike in spremembe v smeri večje kakovosti izobraževanja in usposabljanja, strokovne rasti in medkulturnega zavedanja, strpnosti in spoštovanja« pojasnjuje direktorica CMEPIUS-a dr. Alenka Flander.

Osnovna šola Pod goro iz Slovenskih Konjic je slavila s projektom mobilnosti za pridobivanje znanj s področja izobraževanja oseb z motnjami avtističnega spektra in oseb z različnimi ostalimi motnjami, s katerimi se srečujejo strokovni delavci šole. Najbolj odmeven rezultat projekta je izgradnja senzorne sobe in igralnice, ki je ne uporabljajo samo na šoli, temveč je na voljo tudi ostalim uporabnikom iz lokalnega okolja. Osnovna šola Naklo je prepričala s konceptualnimi smernicami za ustvarjanje pozitivnega šolskega okolja in nastal je preventivni program, ki je dobra osnova za implementacijo teh načel v vzgojnem načrtu. Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje je z mednarodnim sodelovanjem prišla do nove oblike sodelovanja šolskega in gospodarskega sektorja. Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani z nagrajenim projektom krepi trikotnik izobraževanja, znanosti in gospodarstva, aktivnosti pa so vodile tudi v oblikovanje izobraževalnega programa, ki je v procesu pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije in bo gospodarstvu ponudil tudi možnost prekvalifikacije brezposelnih delavcev. Univerza v Mariboru je z mednarodnim sodelovanjem predstavila prenovo habilitacijskih meril in točkovanja, z interdisciplinarnim konceptom zimske šole CEEPUS pa združuje znanstvene ter umetniške discipline. Vzpostavila je aktivno meduniverzitetno sodelovanje ter številne znanstvenoraziskovalne projekte, kot je npr. Razvoj pametnih oblačil za osebe z demenco. Ekonomska šola Celje je nase opozorila s prenovljenim okvirjem za izvajanje strokovne prakse na področju ekonomije. Ljudska univerza Rogaška Slatina pa je s projektom mobilnosti nadgradila način poučevanja in tako prispeva svoj delež h konstantnim izboljšavam sistema izobraževanja odraslih v Sloveniji.

»Dobrih praks našega izobraževalnega sistema je ogromno,« poudarja dr. Flandrova, ki upa, da bodo podeljene nagrade dodatno motivirale k še večji vpetosti v mednarodno sodelovanje in povezovanje na vseh nivojih izobraževanja. Za tiste, ki stopajo iz svoje cone udobja verjame, da slabih izkušenj ne more biti. »Lahko so le dobre in odlične. Pa tiste, ki posamezniku, družbi ali celo skupnosti spremenijo življenje na bolje, ga oplemenitijo in izpopolnijo.« In zakaj se nagrade imenujejo jabolka? »Zaradi simbolike. Nekoč je bilo odkrivanje znanja označeno za greh, jabolko pa je predvsem v smislu odkrivanja novosti simboliziralo elementarni objekt poželenja. Danes služi jabolko kot simbol napredka in svobodne volje, mednarodno sodelovanje pa različne generacije žene v odkrivanje neznanega, osebnostno rast in k dobrobiti družbe,« pojasnjujejo na CMEPIUS-u.

Zgodbe o uspehu vseh dobitnic priznanj lahko preberete tukaj (klik)