Letos v Celju 104 zlati bralci


V četrtek so v atriju Celjskega mladinskega centra za najbolj zavzete mlade bralce pripravili prireditev Zlati bralec.

Dogodek Zlati bralci je posebnost Mestne občine Celje in celjskih osnovnih šol na katerem izpostavijo in nagradijo tiste, ki so vseh devet let osnovne šole osvojili Bralno značko.

Mlade bralce je nagovorila podžupanja Breda Arnšek in Danica Šalej, ravnateljica Osnovne šole Frana Krajnca, ki je nosilka projekta Bralna značka.

 

Letos je v vseh šola Mestne občine Celje bralno značko osvojilo 2852 učencev. Žal se zadnja leta kaže, da s starostjo učencev zanimanje za branje upada. Zlatih bralcev, torej tistih, ki so bralno značko osvojili devet let zapored, je letos 104. Vsi so prejeli knjigo iz Mohorjeve družbe, roman Deseta dežela, pisateljice Sabine Koželj Horvat.

To lepo in pomembo gibanje, ki skrbi za razvoj bralne kulture vseh generacij, letos obeležuje 60 let. 20. maja 1961 je bila na Prevaljah na Koroškem prvič podeljena takratna Prežihova bralna značka. Ravnatelj prevaljske osnovne šole je bil v tistem času slovenski pisatelj Leopold Suhodolčan. Po češkem zgledu je bralno značko osnoval skupaj s profesorjem slovenščine na isti šoli.

Tudi Mestna občina Celje na različne načine spodbuja bralno kulturo, med drugim s podporo projektu Bralna značka in s podarjanjem knjig otrokom, mladim in delegacijam drugih mest ob uradnih obiskih. Osrednja knjižnica Celje organizira bralno značko za odrasle (Z branjem do zvezd), sodeluje v nacionalnem projektu Rastem s knjigo, ki spodbuja bralno kulturo mladih, s storitvijo Knjižnica na obisku omogoča branje tistim, ki sami ne morejo v knjižnico, organizira bralno pogovorne urice, itd..

foto: MOC