Srečanje mladinskih centrov v organizaciji Mreže Mama (foto, video)


V četrtek, 7. aprila in v petek, 8. aprila 2011 so se v Novem mestu zbrali predstavniki 34 članic (izmed skupno 38), vključenih v Mrežo MaMa – krovno organizacijo mladinskih centrov iz vse Slovenije. Namen srečanja je bila predstavitev aktualnih problematik v mladinskem sektorju ter razprava o reševanju le-teh.

Prvi dan srečanja je bil namenjen debati o nastajajočem nacionalnem programu za mladino ter razpravi o v letu 2010 sprejetem zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju kot podlagi za pripravo nacionalnega programa. Oba dokumenta sta pomembna znanilca celovitejšega obravnavanja mladinske problematike ter vzpostavitve oziroma razvoja t.i. mladinskega sektorja.

Na vprašanja glede tematike sta odgovarjala predstavnika Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak in g. Aleš Ojsteršek.

mag. Peter Debeljak

Debeljak je predstavil tudi prvo celovito raziskavo o položaju mladih v Sloveniji Mladina 2010 ter izpostavil glavne ugotovitve. Med drugim je sklenil, da so mladi v Sloveniji OK, glede na stabilnost njihovega vrednotnega sistema, da so optimistični (4. v Evropi), po drugi stani pa med mladimi narašča pojav ekscesnih situacij (a je situacija še relativno stabilna), podaljšuje se proces osamosvajanja (v gospodinjstvu skupaj s starši je v letu 2010 živelo 65% mladih med 25. in 29. letom). Zaskrbljujoč podatek je tudi, da je po ugotovitvah v raziskavi dejanska brezposelnost med mladimi v starostni skupini 15-24 let kar 25%, po drugi stani pa je bila vključenost mladih iz te starostne skupine v redno izobraževanje v letu 2008 kar 71% (1. v Evropi). Da bo raziskava Mladina 2010 spremenila družbeno percepcijo mladih, je utopično pričakovati, zagotovo pa lahko pripomore k boljšem razumevanju situacije mladih v Sloveniji.

g. Janez Škulj

G. Janez Škulj, direktor MOVIT NA Mladina je govoril o evropskem sodelovanju na področju mladine ter o izzivih razvoja mladinskega sektorja. Naj izpostavimo le eno njegovo misel: »Cilje mladinske politike določajo potrebe družbe. Oblike mladinskega dela določajo potrebe mladih.«, s čimer je verjetno želel poudariti, da se naj mladinski centri in druge organizacije, namenjene delu z mladimi, ukvarjajo s posamezniki v lokalnem okolju, medtem ko je naloga nacionalnih in nadnacionalnih organizacij sprejemanje primernih ukrepov za integracijo mladih v družbo.

Prvi dan se je uradno zaključil z delom v skupinah, v katerih so udeleženci razpravljali o izpostavljenih problemih mladinskega dela ter iskali rešitve teh problemov.

Drugi dan srečanja je bil namenjen debati o članstvu v Mreži MaMa, izveden pa je bil tudi 7. redni zbor Kluba MaMa.

V nadaljevanju si lahko ogledate nekaj fotografij dogajanja, ki je potekalo v galeriji Simulaker in v mladinskem hostelu Situla v Novem mestu. Dodajamo še posnetek, na katerem direktor Mladinskega centra Celje, Primož Brvar govori o svojem pogledu na probleme mladih v Sloveniji, o vlogi mladinskega centra v lokalnem okolju ter o uspešni uveljavitvi MCC Hostela.

[simpleviewer width=100% height=700 id=26]

f/t/v: Katja Goluh