V Celju kritični glede neizvajanja pravnomočnih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami

01. 02. 2018 07:07

Danes je v bila II. osnovni šoli Celje v organizaciji Združenja mestnih občin Slovenije tematska konferenca o problematiki izvrševanja odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. O problematiki so na konferenci svoja mnenja poleg predstavnikov Mestne občine Celje podali tudi predstavniki osnovnih šol, starši in spremljevalci otrok s posebnimi potrebami, predstavniki zveze nevladnih organizacij za avtizem ter šolski svetovalni delavci.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kljub določbam 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ne zagotavlja sredstev za izvrševanje odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. Ministrstvo na ta problem že vrsto let opozarjajo mnogi deležniki, med katerimi so tudi lokalne skupnosti. Skladno z zakonom o vrtcih MOC kot pristojna za predšolsko vzgojo financira spremljevalce vsem otrokom iz občine, ki obiskujejo vrtce in jim je z odločbo o usmeritvi dodeljena ta pravica. Občina je torej pristojna za vrtce, ministrstvo pa za osnovne šole.

Mestna občina Celje je najprej v celoti financirala spremljevalce. Ko je po pritisku občin pristojno ministrstvo začelo spremljevalce sofinancirati vsaj v deležu, je MOC spremljevalce sofinancirala do polnega delovnega mesta. Sofinanciranje MOC je potekalo od šolskega leta 2012/13 do šolskega leta 2016/17. MOC je vseskozi opozarjala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da gre pri tem za njihovo zakonsko obvezo in da njeno neizvajanje pomeni kršitev pravic otrok, staršev in šol.

Vodja oddelka za družbene dejavnosti na MOC Polona Ocvirk je dejala: »Z novim šolskim letom MOC ne financirala več začasnih spremljevalcev. Pravico otrok uveljavljamo z drugimi pravnimi sredstvi, med drugim tudi preko Varuha človekovih pravic. Pri dejavnosti spremljevalca ne gre za začasno in torej le fizično pomoč otroku, temveč vključuje tudi naloge, ki se nanašajo na otrokovo vpetje v socialno mrežo. Spremljevalec je vključen v osnovni in tudi v razširjeni program in tako otroka spremlja skozi vse njegove dejavnosti, kar je na nek način tudi predpogoj, da se vzpostavi tako potrebna vez med spremljevalcem in otrokom, kar slednjemu zelo pripomore k njegovi trenutni in nadaljnji vključenosti v družbo vrstnikov.«

Vsi govorniki, med njimi tudi strokovnjakinja za pravno šolsko zakonodajo in problematiko Nina Ana Jäger, so delili mnenje, da je trenutni položaj z vidika varstva otrokovih in učiteljevih pravic neustrezen. »Namen današnjega srečanja je predvsem opozoriti pristojne organe, da naj resno obravnavajo problematiko otrok s posebnimi potrebami. Nenazadnje smo država članica Evropske unije in s trenutno zakonodajo ter prakso se kršijo temeljne človekove pravice,« je še dodala ga. Jäger.

Spremljevalec, ki že tretje leto spremlja otroka na osnovni šoli v Celju, je pred kratkim z nami delil svojo izkušnjo. Povedal je, da so izkušnje pri delu z otroci s posebnimi potrebami in razumevanje sveta v katerem živijo, pogoja za uspešno delo spremljevalcev. Poleg stalne prisotnosti ob otroku v času izvajanja obveznega in razširjenega osnovnošolskega programa, je obvezen tudi stalni kontakt z otrokovo socialno mrežo, se pravi sošolci, učitelji, starši, skupino, ki izvaja otrokov individualizirani program, in drugimi. Dober rezultat je odvisen od zaupanja in odnosa, ki se vzpostavi med otrokom in spremljevalcem ter ostalimi deležniki v procesu vključevanja otroka v družbeno okolje.

Število otrok z avtističnimi, vedenjskimi in čustvenimi motnjami v državi narašča. Država ne glede na zakonodajo, opozorila staršev, šol, lokalnih skupnosti in stroke pravnomočnih odločb ne izvaja. Za identične odločbe, ki vsebujejo pravico do spremljevalca, država spremljevalca dodeljuje začasno in v različnih deležih delovnega mesta (od 0,25 %, 0,63 %, 0,90 % do 100 % delovnega mesta). Po poročanju šol je pri vseh otrocih, ki jim je zagotovljen spremljevalec, v šoli dosežen velik napredek pri premagovanju motenj in tudi sami socialni integraciji.

V šolskem letu 2017/2018 celjske osnovne šole obiskuje 3923 učencev. Od tega imata 202 učenca odločbo o usmeritvi. En otrok ima stalnega spremljevalca in 17 otrok ima začasnega.

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
158 queries in 0,786 seconds.