Izklopi v torek, 25. 8. 2020


Zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bo torek, 25. avgusta, predvidoma prekinjena dobava električne energije na območju transformatorskih postaj enot Celje in Velenje:

Nadzorništvo Šentjur – območje Šentjurja z okolico: Gora – nizkonapetostno omrežje Slemene med 8:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Lava – območje Celja z okolico: Pot na Lavo med 08:00 in 12:00 uro

Nadzorništvo Mestinje – območje Rogaške Slatine z okolico: Dvor – nizkonapetostni izvod Vrh Sotensko med 8:00 in 10:00 uro

Nadzorništvo Vojnik – območje Vojnika z okolico: Arclin Špar – nizkonapetostno omrežje Olčjek med 11:00 in 13:00 uro – občasne prekinitve

Nadzorništvo Mestinje – območje Rogaške Slatine z okolico: Poslovni center Tržišče in Strmec med 8:00 in 10:00 uro

Nadzorništvo Žalec – območje Liboj: Lastna raba RP Liboje – nizkonapetostno omrežje Kamnolom med 8:30 in 13:00 uro

Nadzorništvo Polzela – območje Polzele: Martjaki – nizkonapetostno omrežje Udrih med 12:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Velenje: Osnovna šola Šoštanj, Šoštanj Vegrad žaga in Metleče med 6:00 in 07:30 uro

Nadzorništvo Velenje: Ravne, Ravne vas, Ravne Tučman, Ravne Pristava, Ravne Jezernik, Ravne Krištan, Ravne Ober, Ravne Konovšek in Ravne Abidnik med 8:30 in 13:00 uro

V primeru vremena, ki ne bo omogočalo ustreznih razmer za delo, ta odpadejo! Neizvedba je prav tako mogoča zaradi organizacijskih razlogov.