Lani v Celju uredili prostor za islamske grobove, delno obnovili Kapucinski samostan, pripravlja se gradnja pravoslavne cerkve


Ob tradicionalnem ponovoletnem druženju celjskega župana in predstavnikov verskih skupnosti so predstavili tudi lanske investicije na področju verskih in sakralnih objektov v mestu.

Islamski grobovi

Na Mestnem pokopališču Celje je načrtovano območje za ureditev 115 grobov za pokojnike islamske skupnosti. Urejanje grobov poteka postopoma. V preteklih treh letih so uredili 35 grobnih mest (lani 14). Trenutno jih je zasedenih 11. Pri najemu  grobnega mesta mora najemnik kupiti betonski robnik, ki stane 1.041,10 evra z DDV. Račun izda MOC na podlagi podpisane najemne pogodbe.

Obnova Kapucinskega samostana

Lani je MOC preko Javnega razpisa za sofinanciranje obnove stavb ter kulturne in sakralne dediščine v Mestni občini Celje poleg denarja za ulične fasade in strehe zagotovila tudi 50.000 evrov za obnovo ostale kulturne in sakralne dediščine. Razpis je bil omejen na območje mestnega jedra in njegovega vplivnega območja. Vsa omenjena sredstva, torej vseh 50.000 evrov, so namenili za obnovo Kapucinskega samostana. Višina celotne investicije je sicer znašala 153.000  evrov. Obnovljena je bila notranjost: interier cerkve, električna in svetlobna napeljava, strojne instalacije, pohištvo, klopi, stavbno pohištvo. V letošnjem proračunu imamo znova rezerviranih 50.000 evrov. Vsebinsko bo ta del razpisa verjetno podoben lanskemu.

Pravoslavna cerkev

Na podlagi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za mestno središče Gaberje II. del – faza 1 (Uradni list RS, št. 20/15) je pravoslavna cerkev umeščena na občinsko zemljišče parcel št. 1653, 1652/1, 1655/2 k.o. Spodnja Hudinja v skupni izmeri 7.744 m2. Navedene parcele so uvrščene v letni načrt prodaje nepremičnega premoženja za leto 2017. Po sprejemu prostorskega akta je bil izveden s predstavniki pravoslavne cerkve sestanek v zvezi z njihovo namero gradnje cerkve ter nakupom zemljišča. Pojasnili so, da so s projektom šele v začetni fazi in da nas bodo o nameravanem nakupu zemljišč obvestili, ko bodo resneje pristopili k projektu. Od sestanka se na Mestno občino Celje glede odkupa zemljišča niso obračali.  

Dodajmo, da so se sprejema pri župan Bojanu Šrotu udeležili naslednji predstavniki verskih skupnosti: celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek, predstavnik Opatijsko-mestne župnije Celje, župnijskega urada Sv. Cecilije, Sv. duh, župnik in kaplan župnijskega urada Sv. Jožef, upravitelj in župnik celjske župnije blaženega Antona Martina Slomška, predstavnika odbora Islamske skupnosti, predstavnik Baptistične krščanske cerkve, cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, Krščanske adventistične cerkve ter predstavnik Srbske pravoslavne cerkve in Krščanske cerkve Kalvarija.