Obletnica smrti hmeljarja in oskrbnika dvorca v Novem Celju


Na današnji dan leta 1894 je v Novem Celju umrl Franc Josip Bilger, hmeljar. Rodil se je 1830 na Bavarskem.

Rojen je bil na Bavarskem, kjer se je izuril v poljedelstvu, še posebno v hmeljarstvu. V tej stroki je služboval na Württemberškem, ko je prejel ponudbo kneza Leopolda Salm-Reifferscheidta, ki je bil takrat lastnik dvorca Novo Celje, za službo. Tako je leta 1865 prišel v Novo Celje, kjer je postal oskrbnik dvorca.

Po navodilih duhovnika in hmeljarja Jurija Petra Hörnesa, ki je na prošnjo kneza Salm-Reifferscheidta prišel v Novo Celje, da bi preučil tamkajšnjo zemljo, če je primerna za sajenje hmelja, je Hörnes Josipa Bilgerja naučil, kako saditi in ravnati s hmeljem. Tako je Bilger leta 1872 zasadil nasad s poznim württemberškim hmeljem, ki se je dobro obnesel. Kmalu so k njemu hodili razni takratni žalski in savinjski veljaki, da jih je naučil spoprijemanja z novo kmetijsko stroko. Med prvimi je bil Janez Hausenbichler. Franc Josip Bilger je pokopan na žalskem pokopališču.

Vir: Kamra.si