V Žalcu podelili občinska priznanja


Na fotografiji župan Janko Kos s prejemniki priznanj (z desne): Stanislav Veniger, Jolanda Železnik, Tatjana Razboršek Rehar, predstavnik Društva tabornikov rod bistre Savinje Šempeter v Savinjski dolini, Tomaž Lenart, Slavko Ivezić, Uroš Krk, Liljana Ježovnik Jančič, Martina Jurjovec in Vid Blagotinšek. (foto: Tone Tavčer)

Med najbolj pomembne dogodke v zgodovini, ki so okrepili pomen Žalca v slovenskem prostoru, sodi II. slovenski tabor, ki je na tem območju potekal 6. septembra 1868. Ta dan je postal tudi praznik Občine Žalec.

Na ta dan so tudi letos v Domu II. slovenskega tabora Žalec pripravili slavnostno sejo Občinskega sveta s podelitvijo priznanj.

O delu Občinskega sveta in skupnih dosežkih je spregovoril župan Janko Kos, ki je podelil tudi najvišja priznanja izjemnim, ustvarjalnim posameznikom in skupinam.

Žalski občinski nagrajenci 2021

Grb Občine Žalec za leto 2021 sta prejeli:

MARTINA JURJOVEC IZ PETROVČ – za njeno dolgoletno prizadevno izvajanje socialnih in humanitarnih programov v Medobčinskem društvu invalidov Žalec ter aktivni prispevek k medgeneracijskemu druženju v občini.

LILIJANA JEŽOVNIK JANČIČ IZ MIGOJNIC – za njeno dolgoletno prizadevno delo na področju društvenih dejavnosti in prostovoljstva.

Plaketo Občine Žalec za leto 2021 so prejeli:

DRUŠTVO TABORNIKOV ROD BISTRE SAVINJE ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI – ob 25 letnici delovanja in za dosedanje uspešno delo.

VID BLAGOTINŠEK IZ ŽALCA – za njegovo dolgoletno aktivno, predano in uspešno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Žalec.

SLAVKO IVEZIĆ IZ PERNOVEGA – za njegov izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa, za uspehe na področju vzgoje mladih športnikov in za spodbujanje zdravega načina življenja starejših.

JOLANDA ŽELEZNIK IZ KASAZ – za njeno aktivno delo, spodbujanje delovanja ljubiteljske kulture, kulturnih dejavnosti ter medijskega delovanja v občini.

Značko Občine Žalec za leto 2021 so prejeli:

UROŠ KRK –  za uspešno vodenje podjetja.

Dr. TOMAŽ LENART –za strokovno in razvojno naravnano delo na področju socialnega varstva.

TATJANA RAZBORŠEK REHAR –  za njen celostni prispevek pri razvoju Občine Žalec.

STANISLAV VENIGER – za pomembno vlogo v obdobju osamosvojitve Republike Slovenije.

Kulturni program so obogatili učenci in učitelji glasbene šole Risto Savin Žalec; vokalisti David Marinšek, Tinkara Pfeifer in Ana Logar, violončelistka Lara Lhotse Videc, violinistka Petra Kreča, Katja Jazbinšek na flavti in Alina Jezernik Širca na klavirju ter njihovi profesorji: Biljana Ann Novak, Melita Estigarribia Villasanti in Tjaša Gorišek Regoršek.

Obiskovalce je pozdravila Godba Zabukovica, prireditev je povezovala Nastija Močnik, sceno je oblikovala Breda Bračko. Proti večernim uram se je praznovanje prestavilo k Fontani piv Zeleno zlato, kjer je občinstvo s koncertom ogrela in spravila na noge letošnja ambasadorka fontane pevka Alya.