Blato, ki je ostalo od poplav, v Celju ni dodatno onesnažilo tal. MO bo izboljšala obveščanje


Avgustovske poplave so na mestih, kjer je voda zapustila strugo Savinje, za seboj pustile blato, mulj in razne druge naplavine. Precej tega je bilo prisotno v mestnem parku, kar je zaskrbelo občana Urbana P., saj občina ni posredovala nobenih informacij, ali je park zaradi blata dodatno onesnažen. 

Skrbelo ga je predvsem, ker se v parku pogosto zadržujejo otroci, da bi le-ti z vnosom blata v usta, kar pri malčkih ni nič nenavadnega, zaužili tudi kakšne težke kovine. Zato se je po odgovore obrnil na Mestno občino Celje.

Tam so mu pojasnili, da so skrbi o onesnaženju naplavin odveč, saj je analiza vzorčenja tal, ki ga je izvedel ARSO, pokazala, da da poplave v Celju niso povzročile dodatnega onesnaženja tal. A ta so že predhodno onesnažena, kar je v večjem delu Celju posledica industrijske preteklosti.

Občan s postopanjem občine izčrpnem odgovoru navkljub ni bil povsem zadovoljen.

“V parku je debela plast poplavnega blata po celotni travnati površini, pa tudi po poteh in drugje. Bi bilo dobro ugotoviti kaj vse je nevarnega v tem blatu, še posebej ker ljudje posedamo po travi, otroci se igrajo itd.”

S tem vprašanjem se je na občinskem Servisu48, kjer MO Celje odgovarja na vprašanja občanov, eden izmed njih obrnil na pristojne službe po dodatnih pojasnilih.

Sporočili so mu, da je Agencija RS za okolje (ARSO) odvzela vzorce ter ugotovila vrednost kadmija (Cd) nad mejno vrednostjo, vendar pod opozorilno vrednostjo ter opozorilno vrednost cinka (Zn), vendar manjšo od kritične vrednosti. Vsebnost vseh ostalih onesnaževal je bila na območju porečja Savinje pod mejnimi vrednostmi.

“Nikjer nisem zasledil, da bi nas kdo opozoril, da je mestni park  onesnažen, da so vrednosti nekaterih kovin v blatu presegle OPOZORILNO vrednost. Prav tako v parku nisem videl nobenih označb,” pa je slabša komunikacija MO Celje v zvezi s stanjem blata v parku ujezila občana Urbana P., ki se je s tem vprašanjem obrnil na Občino.

Dobil je obširen odgovor, v katerem na MO Celje zatrjujejo, da naplavine niso problematične, oziroma niso dodatno onesnažile tal, kar je potrdila analiza ARSO. Strinjali so se z občanom, da bi lahko kot občina rezultate objavili. “Pojasnjujemo pa, da se stanje prvotnih tal v mestnem parku ni poslabšalo zaradi neurja. Stanje tal na območju Celja je posledica industrijske preteklosti in zavedamo se, da občanke in občane to skrbi,” so dodali.  Ter še, da je mestni park namenjen sprehajanju, njegove površine pa so zatravljene, zato je tveganje za izpostavljenost težkim kovinam manjše.

MO Celje: “V zvezi z v Celju že prepoznanim obstoječim onesnaženjem tal s težkimi kovinami velja: Prisotnost težkih kovin v tleh predstavlja nevarnost, ki sama po sebi še ne predstavlja tveganja za zdravje. Tveganje za zdravje se pojavi šele, če težke kovine, ki so v tleh, na kakršenkoli način vstopijo v telo. V telo jih lahko vnesemo z zaužitjem, vdihavanjem ali preko kože. Tveganje za zdravje je večje, čim večji in dolgotrajnejši je tovrsten vnos, to je s stopnjo izpostavljenosti.”

Občan je bil zadovoljen s strinjanjem, da bi lahko kot občina komunicirali učinkoviteje. “Pričakujemo, da nas v prihodnje transparentno obveščate, da ustrezne službe nadzorujejo stanje, da ste blato vzorčili in nam posredujete rezultate, ne da moramo sami poizvedovati kaj se dogaja,” je dodal.

Foto: Urban P.
Kaj občina bi lahko in tudi bo storila

Še vedno pa ni bil povsem pomirjen s trditvijo, da je tveganje v parku manjše zaradi zatravljenosti ter da blato ne prispeva k dodatnem slabšanju situacije: “V vaših objavah, ki ste jih navedli, je zapisano, da so v blatu tudi fekalije, česar v prvem odgovoru na servis48 ni bilo. Zame je zato to blato polno nevarnih kovin in fekalij, zato je sporno in onesnaženo,” je dodal.

Njegova skrb je predvsem v problemu zaužitja tal (prsti) pri majhnih otrocih, ki med igro na tleh z rokami v usta med drugim vnašajo tudi prst. “V park vodijo iz vzgojiteljice vrtcev otroke na sprehod in igro. Če bi vedele, kaj je v blatu, bi si za to verjetno izbrale druge poti. Fotografija 20.10. Dobro se vidi blato na poti, kjer stojijo otroci,” je zapisal v odgovoru Mestni občini.

Dodal je, da  od MO Celje pričakuje predvsem, da v parku jasno označijo, katero početje je odsvetovano in kakšno je realno stanje. “Da ljudje (ne le občani Celja, tudi drugi imajo to pravico) vedo in se lahko odločijo kaj je najbolje za njih in njihove otroke. Da vrtce, športne klube, katerih otroci trenirajo v parku in druge zainteresirane skupine obvestite o stanju v parku.”

V odgovoru so na MO Celje ponovno izpostavili, da razumejo občanove skrbi in vprašanja glede stanja v mestnem parku ter se strinjajo, da je odprta in proaktivna komunikacija, sploh ko gre za teme, ki naslavljajo zdravje občanov, ključnega pomena.

Še enkrat so poudarili, da mulj, ki prekriva zastavljeno površino ali pohodno pot, po mnenju strokovnih služb ni problematičen, zato so se tudi odločili za odprtje parkovnih površin. “Se pa strinjamo, da previdnost ni odveč, zato bomo poskrbeli za dodatna preventivna navodila oziroma usmeritve obiskovalcem parka, predvsem vrtcem, šolam in športnim klubom,” so dodali.

Obljubili so še, da bodo za pobudo, da v parku označijo, katero početje je odsvetovano in kakšno je realno stanje, s strokovnimi službami “hitro naslovili in našli rešitev, ki bo pripomogla k boljši informiranosti obiskovalcev parka.”