Direktorica javnega zavoda Tehnopark Celje ostaja Andreja Erjavec


Mestni svet je na 6. redni seji Mestnega sveta izdal soglasje za imenovanje Andreje Erjavec za direktorico javnega zavoda Tehnopark Celje za novo mandatno obdobje 2024–2028. Slednja do leta 2028 načrtuje investicijsko bogat program s poudarkom na novih eksponatih, izpopolnjenih pedagoških in izobraževalnih vsebinah ter še intenzivnejšem povezovanjem z lokalnim okoljem.

Andreja Erjavec, ki Tehnopark Celje vodi že od leta 2019, je ob dodelitvi novega mandata povedala: ”Vnovično imenovanje za direktorico ene najbolj obiskanih turističnih točk Celja je potrdilo, da smo v preteklih letih dobro delali, obenem pa velika zaveza, da tudi v prihodnje skrbimo za kakovosten razvoj zavoda in zasledujemo ambiciozne cilje.”

Tehnopark Celje

V svojem programu dela je izpostavila nove pedagoške in izobraževalne vsebine s poudarkom na šolskih skupinah, trajnostnih tematikah povezanih z odnosi do živali in okolja ter programih za učitelje s STEAM področja (STEAM je mednarodno uveljavljena okrajšava za preplet naravoslovja, tehnike in tehnologije, umetnosti ter matematike).

 

Direktorica kot pomemben del razvoja vidi tudi investicijska vlaganja. Vsako leto načrtuje obogatitev parka z novim eksponatom, za letošnje leto pa je razkrila: ”Še v letošnjem letu bomo pridobili nov eksponat, na katerem bodo obiskovalci interaktivno spremljali in doživljali reko ter npr. njene posledico, ko ta poplavi.”

Zavod za spodbujanje znanosti, tehnologije in inovativnosti je postal pomemben člen v turistični ponudbi Celja, pa tudi na področju trajnostnega ravnanja. S podjetjem Simbio denimo razpisujejo natečaj Moj dan z manj embalaže, s Cinkarno Celje pa Čudoviti svet vode.