Evropski denar za posodobitev železniške proge Zidani Most-Celje


kopalni_vlak1Na razpisu za sredstva instrumenta za povezovanje Evrope (Connnecting Europe Facility) je Evropska komisija med 195 projekti, skupaj vrednimi 6,7 milijard evrov, podprla enajst slovenskih, največji delež sredstev bo pripadel nadgradnji železniške proge Zidani Most-Celje.

Evropska unija bo po pisanju portala rtvslo.si za nadgradnjo proge Zidano Most-Celje, ki je ocenjena na 205,4 milijona evrov, prispevala kar 117,3 milijona evrov. Nadgradnja bo zajemala 25-kilometrski odsek železniške proge med Zidanim Mostom in Celjem ter posodobitev treh postaj (Rimske Toplice, Laško in Celje).

Posodobitev bo omogočila višjo hitrost vlakov, obenem pa izboljšala varnost
Pridobitev bo omogočila interoperabilnost, višjo hitrost vlakov ter boljšo varnost. V okviru izdelave izvedbenega načrta bodo obdelane tehnične rešitve za nadgradnjo postaj Rimske Toplice, Laško in Celje ter odsekov Zidani Most – Rimske Toplice, Rimske Toplice – Laško in Laško Celje.

Tehnične rešitve bodo zajemale zamenjavo zgornjega ustroja proge s sistemom 60E1, z elastičnim drobnotirnim materialom, z novimi pragovi in novo tirno gredo ter tamponskim slojem, sanacija spodnjega ustroja proge, prilagoditev signalonovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter posodobitev vozne mreže.

Dnevno na relaciji Zidani Most-Celje 31 parov potniških in približno 40 tovornih vlakov
Po podatkih Slovenskih železnic dnevno na relaciji Zidani Most-Celje pelje 31 parov potniških vlakov (torej v obe smeri), vožnja v eno smer pa traja od 18 minut (ICS) do 25 minut (LPV). Kar se tiče tovornega prometa, pa na taisti relaciji dnevno vozi približno 40 tovornih vlakov.

tovorni_vlak

EU sredstva do leta 2020 v posodobitve železniške infrastrukture
Slovenija bo v finančni perspektivi 2014 – 2020 EU sredstva usmerila predvsem v posodobitve železniške infrastrukture na jedrnem omrežju TEN – T, da do leta 2023 izpolnimo zahtevane standarde glede hitrosti vožnje, osnih obremenitev, dolžine vlakov, elektrifikacije prog in sistema ERTMS.

Poleg projekta nadgradnje železniške proge Zidani most-Celje, pa so predvidene nadgradnje železniške proge Poljčane-Slovenska Bistrica, postaja in železniško vozlišče Pragersko ter nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj. Ob predvidenih investicijah evropske kohezijske politike se iščejo rešitve za izgradnjo drugega tira Divača-Koper, ki je temelj za ohranitev relativno ugodnega modal splita pri pretovoru blaga iz Luke Koper, saj se trenutno kar 60 % blaga iz luke prepelje po železnici.

Evropska komisija podprla 11 projektov
Kar 16 projektov (od tega 10 v partnersvu z drugimi državami EU) je bilo sicer prijavljenih na razpis za EU-sredstva iz instrumenta za povezovanje Evrope. Evropska komisija je podprla enajst projektov, za katere je predlagala evropsko sofinanciranje za skupaj 132,6 milijona evrov.

 eH

Foto: vlaki.info

laski-krog-polsi