Ministrica za pravosodje obiskala višje in okrožno sodišče v Celju


Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič s sodelavci je danes obiskala višje in okrožno sodišče v Celju ter se srečala z njunima predsednikoma, Brankom Aubrehtom in Petro Giacomelli.

Gre za enega v nizu obiskov, ki jih ministrica z ekipo opravlja po terenu. »Vedno je to priložnost, da se seznanimo z odprtimi vprašanji na določenem sodišču in da predstavimo naše prioritete v tem mandatu,« je povedala ministrica na izjavi za javnost po zaključku obiska.

Sogovorniki so posebno pozornost namenili prenovi sodniške zakonodaje, ki je ena od prioritet Ministrstva za pravosodje in bo prinesla izboljšave na področju delovanja sodišč, sojenja v razumnem roku in številne druge prednosti za državljane. Gre za uvedbo enovitega sodnika, »kar pomeni, da bomo imeli na prvi stopnji samo enega sodnika, ki bo lahko odločal na celotnem okrožju in bo nedvomno to tudi pomenilo lažje razporejanje sodnikov z letnim razporedom. Posledično pa seveda tudi samo mrežo sodišč, kjer bomo imeli eno okrožje. Ne pomeni pa to, da bomo sodišča fizično ukinjali, torej ostajajo na svojih lokacijah, kjer so,« je poudarila ministrica. Tudi predsednik višjega sodišča v Celju Branko Aubreht je pozdravil oba predloga: »Ti premiki so nujno potrebni za normalno poslovanje sodišč. Samo upam in želim si, da se ta pričakovanja tudi uresničijo.« V nadaljevanju so govorili še o digitalizaciji sodišč (avdio-video oprema in snemalne naprave ter elektronsko poslovcanje).

Govorili so tudi o posledicah trimesečnega zastoja za sodišča zaradi epidemije. Kot je povedala ministrica je vlada ta teden sprejela predlog sprememb zakona o sodiščih, s katerim urejajo fleksibilnejše delovanje v času epidemije. Prav tako je v predlogu določena drugačna ureditev poslovanja sodišč poleti, tudi termin sodnih počitnic se spreminja in »določamo, da lahko poleg nujnih zadev opravljajo zadeve, za katere se stranke dogovorijo, kot smo to uredili za časa epidemije. Ne vpliva pa to na letošnje počitnice, ki bodo krajše – od 1. do 15. avgusta.«

Ob koncu je ministrica pohvalila izjemno dobro delo obeh sodišč – višjega in okrožnega sodišča v Celju. »Tudi rezultati na splošno za sodstvo kažejo na pozitivne trende sodišč in to me veseli,« je zaključila ministrica.

vir: MP