Naslednji teden se v šolo vračajo vsi osnovnošolci. Dijaki bodo šolsko leto zaključili od doma

28. 05. 2020 15:40

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se naslednji teden v šolo vračajo vsi osnovnošolci. Junij bo namenjen predvsem zaključevanju ocen.

V osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se tako v ponedeljek, 1. 6. 2020 vračajo učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020 pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda.

Zaradi nemotene izvedbe zaključnih izpitov in mature ter uspoštevanja varnostnih ukrepov, bo izobraževanje v srednjih šolah še naprej potekalo po sedanjih pogojih – na daljavo oz. v šolah, tisti dijaki, ki so bili pozvani, da se vrnejo.

NIJZ ob tem opozarja, da je za zmanjševanje tveganja ponovnega širjenja novega koronavirusa, zelo pomembno, da se upošteva priporočene ukrepe. To je upoštevanje socialne distance, minimiziranje stikov med otroki, da se razredi medsebojno ne mešajo, da se učenci praktično ves dan nahajajo v svojem razredu, da v šolo/vrtec hodijo samo zdravi otroci…

V soboto, 30. 5. 2020 se s pisnim izpitom iz angleščine prav tako začne spomladanski rok splošne mature in poklicne mature, 15567 dijakov je prijavljenih za opravljanje mature prvič v celoti: 6078 za splošno maturo in 9.489 za poklicno maturo. Več tukaj.

Vzgojno-izobraževalno delo bo tako od 1. 6. 2020 za vse učence (od 1. do 9. razreda) potekalo v normativno določenih oddelkih, kot pred razglasitvijo pandemije. Še vedno pa bo treba izvajati splošne higienske ukrepe, ki jih je že in jih bo za novo situacijo še, pripravil NIJZ.

Predmetni pouk v drugem in tretjem triletju se organizira v matični učilnici oddelka, učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo različni učitelji (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela; izjema izbirni predmeti). Pri tem je šolam in zavodom potrebno poskrbeti tudi za organizacijo šolske prehrane in dejavnosti v okviru razširjenega programa tako, da bo stikov med učenci iz različnih oddelkov čim manj. S 1. 6. 2020 se v prostorih vrtca in šole lahko izvaja tudi dodatna strokovna pomoč.

Vlada priporoča, da šole ob zaključku pouka v tem šolskem letu pripravijo ustrezne protokole ravnanj ob posameznih posebnih situacijah in ob izvedbi posamezne posebne aktivnosti (npr. valeta, podelitev spričeval, proslava ob državnem prazniku…) in pri tem upoštevate priporočila NIJZ ter ZRSŠ. Te aktivnosti se lahko na primer izvedejo znotraj oddelčnih skupnosti (podelitev spričeval, pohval, priznanj…), po »šolskem radiu« (proslava), v kolikor ga šola ima, v organiziranih dejavnostih, upoštevajoč priporočeno socialno distanco in pri zbiranju v skupinah dovoljeno število oseb.

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
136 queries in 0,791 seconds.