Svetniki potrdili širitev EMO orodjarne, župan napovedal rušenje garaž na celjskem Otoku in gradnjo stanovanj (video)


Mestni svetniki Mestne občine Celje so se v torek zbrali na 15. redni seji. Razpravljali in odločali so o vrsti pomembnih vprašanj.

Še najbolj napete razprave so se vrtele okrog širitve EMO orodjarne, obsežna razprava je potekala tudi na temo pokrajinske zakonodaje, ob razpravi popravljenega odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Dečkovo naselje – DN-5-1 pa je župan Bojan Šrot mimogrede napovedal tudi rušenje kompleksa starih garaž na celjskem Otoku, namesto njih pa izgradnjo stanovanjskih objektov.

Mestni svetniki so potrdili tudi vse kandidate za letošnja priznanja Mestne občine Celje – celjske grbe, prispevek o njih najdete TUKAJ.

Prav tako so svetniki Pelikanovo foto hišo, ki je v lasti Muzeja novejše zgodovine Celje, razglasili za kulturni spomenik lokalnega pomena.

EMO orodjarna se bo širila

Ena izmed bolj perečih točk današnje seja je bilo odločanje o prostorskem načrtu za območje EMO orodjarne, ki je locirana tik ob stanovanjskem objektu na Delavski ulici. S hrupom, ki jo povzroča obrat se namreč tamkajšnji stanovalci borijo že leta. Okoli 20 stanovalcev Delavske se je zato že pred sejo zbralo pred Narodnim domom, kjer so svetnike opominjali na razmislek ob glasovanju in podpori širitvi EMO orodjarne. Vendar brez uspeha, saj je bil odlok potrjen s 23 glasovi, pet svetnikov pa je bilo proti.

Glavni vir hrupa, ki krati dnevni in nočni mir stanovalcem Delavske industrijska je stiskalnica, ki je locirana ob stanovanjskem objektu. Nekateri svetniki so zato predlagali, da podjetju vsaj naložijo prestavitev lokacije na območje, kjer hrup ne bo več motil stanovalcev. Slednje je župan ocenil za nerealno, saj da občina ne morejo od lastnika podjetja zahtevati kako naj razporedi svoje proizvodne stroje. Prav tako pa so to objekti, ki se jih ne da enostavno prestavljati, kar so jim lastniki na sestankih tudi povedali. Izpostavil je tudi dejtvo, da žal objekt stoji v industrijski coni in tega ne more nič spremeniti.

O problematiki je ponovno spregovoril tudi predstavnik stanovalcev in prosil, da bi svetniki odločanje o tej točki vsaj odložili za toliko časa, da se reši njihova stanovanjska problematika. Že leta 2018 so namreč potekali pogovori o odkupu njihovih stanovanj s strani EMO orodjarne, vendar potem do obljubljenih sestankov s predstavniki podjetja in občine ni prišlo. Župan je pred sprejetjem točke sicer namignil, da bi stanovanja utegnila odkupiti občina, ki bi objekt obnovila in kolikor se da protihrupno zaščitila. Tisti stanovalci, ki bi želeli, bi lahko nato tam še ostali še naprej kot v občinskih stanovanjih. S tem je župan dal vsaj nekaj dodatnega upanja, da bi se kalvarija stanovalcev na Delavski vendarle utegnila zaključiti v bližnji prihodnosti.

Svetniki so se seznanili o pokrajinski zakonodaji

Obsežne razprave je bila na seji deležna tudi točka v kateri so se svetniki seznanili z novo pokrajinsko zakonodajo. Na seji sta preko videokonference sodelovala tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca ter vodja strokovne skupine za pripravo zakonodaje dr. Boštjan Brezovnik. Kot sta povedala je predlog projekta ustanovitev pokrajin eden izmed najzahtevnejših projektov slovenske politike, ki je vreden 176 milijonov evrov in je bil pripravljen na podlagi predlogov in želja lokalnih skupnosti po decentralizaciji.

Kot je znano bi bilo Celje središče Savinjske pokrajine, ki bi zajemala 21 občin in sicer: Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec. Ob tem so nekateri svetniki opozorili na ime pokrajine s katerim da se ne bodo mogle poistovetiti vse občine vključno z Mestno občino Celje. Zato je bil izrečen predlog, da bi bilo primernejše ime Celjska pokrajina. V razdelitvi na statistične regije Celje, poleg preostalih 30 občin, sicer prav tako spada v savinjsko statistično regijo.

Kakorkoli, celjski mestni svetniki so se o predlogu tokrat le seznanili, odločanje pa bo sledilo na eni izmed naslednjih sej. O predlogu za ustanovitev pokrajin smo na Celje.info pisali TUKAJ.

Na Otoku bodo namesto neuglednih garaž zrasla stanovanja

Ob razpravi o popravljenem odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dečkovo naselje – območje DN – 5 -1, kjer se bo gradil šestnadstropni stanovanjski objekt, pa je župan Bojan Šrot razkril še en načrt občine. Na območju celjskega Otoka, kjer sedaj stoji niz starih in dotrajanih garaž, se namreč obeta sprememba prostorskega načrta. Garaže namreč stojijo na enem najkvalitetnejših prostorov v širšem mestnem središču in po besedah župana večinoma sploh ne služijo več svojemu namenu. Lastniki naj bi jih namreč uporabljali za vse prej kot parkiranje svojih avtomobilov, obenem pa objekti tudi kazijo podobo mesta. Na tem delu mesta, ki je sedaj tudi poplavno zavarovano, namerava občina zato zgraditi nova stanovanja. Površina naj bi zadoščala za izgradnjo vsaj dveh stanovanjskih objektov. Garaže naj bi občina nadomestila v kakšnem bolj ekonomičnem objektu.

Garaže, ki jih bodo nadomestrila stanovanja

Celotno sejo si oglejte spodaj:

L. Č.