Urejeni cesti na vzhodu Trnovelj in pri novih blokih v Dečkovem naselju


Pogled na obnovljeno Obrtno cesto; foto: MOC

Na območju med Trnovljami in Začretom je zaključena druga faza obnove tamkajšnje Obrtne ceste, in sicer v dolžini 768 metrov. Prav tako je zaključena rekonstrukcija 200-metrskega odseka Ceste v Lokrovec.

Obrtna cesta; foto: MOC

Ob Obrtni cesti so na eni strani uredili tudi pločnik, območje za kolesarski promet pa je začrtano po cestišču. V sklopu projekta je izvajalec VOC Celje uredil tudi javno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo ter prometno signalizacijo.

Mestna občina Celje je iz proračuna za dela namenila dobrih 690 evrskih tisočakov.

Cesta v Lokrovec; foto: MOC

Urejeni odsek Ceste v Lokrovec se nahaja na območju od krožišča na severni vezni cesti do stanovanjske soseske Dečkovo naselje DN 10, s čimer je izboljšan dostop do novega stanovanjskega naselja na Singenski ulici.

V sklopu rekonstrukcije je izvedena obnova komunalne infrastrukture (meteorna kanalizacija, vodovod, plinovod, telekomunikacijski vod, oporni zidovi in nova javna razsvetljava). Uredili so 6 metrov široko asfaltirano cesto, obojestranska pločnika in kolesarski stezi v skupni širini 2,5 metra z vso vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo.

Dela je izvajalo podjetje Brahigradnje, in sicer v vrednosti 687 tisoč evrov.

V Celju je bilo letos urejenih še nekaj odsekov, in sicer krožišče na Lavi (na stičišču Pucove in Ceste na Ostrožno), obnovljeni sta bili Jenkova in Ipavčeva ulica, preplastili so Levstikovo ulico in cesto v naselju Gaji, uredili priključno cesto na območju OPPN za območje ob Bežigrajski cesti (Simes) ter cesto E v Ekonomsko poslovni coni Trnovlje – jug, v sklopu aglomeracij pa asfaltirali ceste v Dobrovi, Ljubečni, Šmiklavžu, Zadobrovi in Zagradu.

Letos je bil zaključen tudi projekt Mreža kolesarskih povezav:

V Celju zaključili s štiriletno fazo urejanja kolesarskih poti, ki so prinesle nad 40 novih povezav