V EPC Trnovlje – jug dokončana prva izmed dveh novih cest


V Ekonomsko poslovni coni Trnovlje – jug je bila nedolgo nazaj končana gradnja prve povezovalne ceste, dela na tem območju pa se s tem še niso končala.

Nova povezovalna cesta z imenom E v dolžini 180 metrov je bila zgrajena v sklopu urejanja komunalne infastrukture pri širitvi Ekonomsko poslovne cone Trnovlje – jug. Ob gradnji je bila podpisana še pogodba za izgradnjo povezovalne ceste A, ki bo dolga 270 metrov. Obe cesti sta osnova za nadaljne posege na območju ekonomsko poslovne cone.

Cesta E, ki so jo začeli graditi sredi junija, vodi od Kulturniške ulice do javne poti Gaji. Dela, ki so znašala dobrih 346 tisoč evrov, je izvajalo podjetje Sial GP. V sklopu gradnje je bila zgrajena cestna infrastruktura s pločnikom, urejeno odvodnjavanje padavinskih vod, obnovljen pa je bil tudi vodovod.

Vir foto: MOC

Dela na cesti A, imenovani tudi industrijska cesta “Petrol”, se bi naj predvidoma začela prihodnji teden in trajala devet mesecev. Ta pot bo povezovala območje od krožišča pri Bežigrajski cesti na jugu do Trnoveljske ceste na severu, s čimer bo omogočen tudi hiter dostop do avtocestnega priključka Celje – Vzhod.

Dela v vrednosti milijona evrov bo izvajalo podjetje Remont NG. V sklopu gradnje so predvideni še ureditev površin za kolesarje in pešce, vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije, plinovoda, telekomunikacijskih vodov, cestne razsvetljave, nameščene pa bodo tudi polnilnice za električne avtomobile.

Celotna vrednost projekta EPC Trnovlje – jug znaša 2,2 milijona evrov, od tega pa je Mestni občini Celje uspelo pridobiti 1,3 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev.

Potek novih cest E in Petrol