V Celju zaključili s štiriletno fazo urejanja kolesarskih poti, ki so prinesle nad 40 novih povezav


V Celju so pred dnevi končali z gradbenimi deli v sklop širšega projekta izgradnje mreže kolesarskih povezav, ki je precej razširil mrežo kolesarskih poti v mestu in bližnji okolici.

Tako je bilo na novo urejenih dobrih 40 povezav, v skupni dolžini 33,6 kilometra. Za vse skupaj so od leta 2020, ko se je projekt začel, porabili pol tretji milijon evrov. Pri tem so iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobili 1,4 milijona evrov, ministrstvo za infrastrukturo je zagotovilo 289 tisoč evrov, 358 tisoč evrov predstavljajo nepovratna sredstva na podlagi financiranja občin, lastni delež Mestne občine Celje pa je znašal 662 tisoč evrov.

V sklopu del so gradili nove kolesarske odseke oz. kolesarske steze, ki so ločene od cest, uredili so kolesarske pasove na cestah, označili pasove za za t.i. mešani promet – delitev površin z osebnimi vozili (sharrow), postavili prometno signalizacijo, ….

Eno od stojal za popravilo koles je bilo kmalu poškodovano; foto: Klemen Košir / FB Cjele, Cjele!

Najbolj obsežna gradbena dela so bila opravljena na Ljubljanski cesti, na cesti v Medlog in na Lavi. Prav tako je bila zgrajena nova kolesarska steza ob Savinjskem nabrežju. Na ostalih območjih je šlo predvsem za manjše razširitve in znižanja robnikov, največ pa je bilo zarisov kolesarskih poti, označb za mešani promet ter postavitev prometnih znakov.

Vzporedno so postavili tudi 7 kolesarskih števcev, 10 informativnih tabel in tri servisna stojala.

V prihodnje na celjski občini kanijo nadaljevati z urejanjem kolesarskih poti, tudi v primestnih naseljih.