Cinkarna Celje ima novega delavskega direktorja


Filip Koželnik je novi član Uprave – delavski direktor v Cinkarni Celje. Na predlog Sveta delavcev ga je na včerajšnji 5. izredni seji potrdil Nadzorni svet.

Na položaju je nasledil Marka Cvetka, ki ostaja zaposlen v podjetju.

Koželnik se je po končanem podiplomskem študiju na Ekonomski fakulteti zaposlil kot Samostojni planer analitik v Računovodski službe Cinkarne Celje.

Ob uradnem prevzemu položaja je povedal: »V mandatnem obdobju 2020-2025 nameravam še naprej razvijati sodelovanje med deležniki, znotraj Uprave zastopati in predstavljati interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj ter proučiti in implementirati sodobne metode vodenja zaposlenih.«

Cinkarna Celje je najbolj dobičkonosno podjetje v Mestni občini Celje, prav tako pa je lani izmed vseh celjskih podjetij ustvarilo največ celotnih prihodkov. To jim je uspelo kljub nekoliko slabšemu poslovnemu letu v primerjavi z letom 2018. Kot smo septembra ugotavljali v vsakoletnem prispevku o najmočnejših, najbogatejših in najbolj dobičkonosnih podjetjih na Celjskem, so se celotni prihodki Cinkarne Celje glede na leto 2018 zmanjšali za okoli 4,5 mio evrov in so lani dosegli dobrih 178 mio evrov. Po nekaj zaporednih letih rasti je Cinkarna lani utrpela tudi skoraj tretjinski upad čistega dobička. Lani so tako dosegli skoraj 21,5 mio evrov čistega dobička, kar je za skoraj 9 mio evrov manj kot leto poprej. Kljub temu so poslovni rezultati presegli načrte in lansko prodajo, za kar najpomembnejši razlog je spremenjeno tržno ravnovesje v panogi titanovega dioksida, ki še omogoča doseganje visokih dobičkovnih stopenj. V Cinkarni so opustitvili tudi nerentabilna programa valjane titancinkove pločevine in gradbenih mas.

Slednje je vplivalo tudi na to, da je Cinkarna lani zaposlovala 846 ljudi, kar je 62 manj kot leto poprej, ko jih je bilo 908. Nekoliko se je zmanjšala tudi povprečna bruto plača na zaposlenega. Leta 2018 je ta znašala 2.116 evrov, lani pa 2.035 evrov. Kazalnik EBITDA se je znižal za skoraj 12 mio evrov in je letos znašal 37 mio evrov. Cinkarna se lahko pohvali tudi z najvišjo bonitetno oceno (10), kar ga označuje kot odličen subjekt.

foto: Aleks Štern